Gratis ADE til istas kunder

ista stiller nu automatisk dataudveksling, ADE, gratis til rådighed for alle sine kunder.

ista har valgt, at alle kunder skal have gratis adgang til automatisk dataudveksling – ADE. I første omgang gælder det alle EG Bolig-kunder, idet EG Bolig har spillet en aktiv rolle i udviklingen af netop ADE til boligadministrationssystemer.”

Men ADE vil i fremtiden også være gratis at benytte for alle andre kunder, der har et boligadministrationssystem, der understøtter dette”, fortæller adm. direktør Benny Mathiesen, og han håber naturligvis, at andre leverandører af administrationssystemer vil gøre brug af det i fremtiden.

Sparer ressourcer og omkostninger

Om grunden til at ista har valgt ”gratisvejen” forklarer Benny Mathiesen: ”ADE er et utroligt fleksibelt system, der i høj grad kan hjælpe boligselskaberne med at spare ressourcer, spare omkostninger og i sidste ende undgå huslejestigninger. Det synes vi, flere skal have mulighed for at prøve af, og derfor har vi valgt, at grundelementerne i ADE – det vil sige indberetning af á conto oplysninger og flytninger – skal være gratis for alle”.

ista udviklede ADE for fire år siden. I 2016 kom Version 2.0 på gaden med yderligere en række funktioner.

”Det kan være ”energy management”; eksempelvis informationer om for højt vandforbrug i forbindelse med et løbende toilet eller andet i en lejlighed, så man som administrator har mulighed for at tage fat i problemet, inden det bliver for stort”, forklarer Benny Mathiesen, og han slår fast, at systemet løbende vil blive udbygget med yderligere features, der hjælper boligselskaberne og i sidste ende også beboerne.

Ikke mere dobbeltarbejde

Ved at benytte ADE-systemet undgår boligselskaberne således først at skulle indtaste oplysninger i boligselskabets eget administrationssystem, for dernæst at skulle sende de nye oplysninger per brev eller mail. Behandlingstiden vil være væsentligt kortere, og man undgår manuelle fejl.

ista har naturligvis ikke direkte adgang til boligselskabernes systemer. Boligselskabet bestemmer selv, hvilke informationer, der skal sendes videre. ”Men når systemerne ”taler sammen”, betyder det, at man langt hurtigere får registreret ændringer og indberettet á conto oplysninger end tidligere. Man undgår fejl og dermed kommer de endelige regnskaber hurtigere frem”, lyder det fra Benny Mathiesen, der ser frem til at vise mange flere boligselskaber, hvad ADE kan betyde for dem. ”Og jeg er sikker på, at vi ved at give boligselskaberne mulighed for gratis at benytte ADE lægger kimen til et langt og godt ægteskab”, slutter han.