Integration er fremtiden

EG Bolig har valgt at tilbyde ADE (Automatic Data Exchange) til sine kunder. ”Vi ser muligheden for både at effektivisere og optimere vores kunders forretning”, siger direktør Kim Ø. Christensen, og han slår fast, at målet hos EG Bolig er, at al kommunikation skal ske fuldautomatisk.

”Vi vil gerne integrere vores system med bredt funderede leverandører, der kan forbedre vores kunders værdi”. Det siger direktør i EG Bolig, Kim Ø. Christensen. Således er EG Bolig det første bolig- og ejendomsadministrationssystem i Danmark, der for alvor har taget istas ADE til sig.

Målet er fuldautomatisk kommunikation

”istas model sikrer en fast struktur og en tættere integration, og det føler vi, er den optimale løsning. Vi kan kommunikere tættere, og det betyder, at de dataoverførsler, der tidligere skulle ske som manuelle filoverførsler, nu sker automatisk mellem EG Boligs og istas systemer.

Dermed minimerer man risikoen for fejl”, fortæller Kim Ø. Christensen, og han slår fast, at det er EG Boligs mål, at al kommunikation skal ske fuldautomatisk. Det gælder registrering af til- og fraflytninger, á conto udbetalinger, navneændringer mv., og ADE er vejen til at nå det mål.

Ved at benytte ADE-systemet undgår boligselskaberne således først at skulle indtaste oplysninger i boligselskabets eget administrationssystem, for dernæst at skulle sende de nye oplysninger per brev eller mail. Behandlingstiden vil være væsentligt kortere, og man undgår manuelle fejl.

Lejerne kan følge med

”Et vigtigt element er også, at lejerne kan følge med i forbruget på istas portal. Det handler om procesoptimering af selve flowet omkring måleraflæsning, og i forhold til det giver ADE god gevinst”, fortæller Kim Ø. Christensen. Han tvivler ikke på, at boligselskaberne på den lange bane kan spare ressourcer.

”Ved at tilbyde ADE til vores kunder ser vi muligheden for både at effektivisere og optimere vores kunders forretning, ligesom vi selvfølgelig ser det som en styrkelse af EG Bolig i branchen. Jo mere integreret vi er med leverandørerne, des bedre kan vi servicere vores kunder”, lyder det fra Kim Ø. Christensen. Han tilføjer, at man i EG Bolig gerne vil være så åbne som muligt.

Han slutter yderligere af med at slå fast, at EG Boligs kunder generelt synes, at ADE er en spændende tanke, og at ideen om en tættere integration, der gør arbejdet ude i boligselskaberne både mere sikkert, hurtigere og nemmere, klart er noget, man vil arbejde videre med fremadrettet.