Nu bliver det lettere at gennemskue varmeregnskabet

Varmeregnskabet skal fremover være mere gennemskueligt for slutbrugeren. Det er målet med den faktureringsbekendtgørelse, der nu er trådt i kraft. Ista hjælper boligselskaberne med at leve op til lovens krav.

Den faktureringsbekendtgørelse, som branchen har ventet på, trådte endeligt i kraft i slutningen af 2016. Det betyder, at man som ansvarlig leverandør af varme til beboere og erhvervslejemål fremover skal kunne stille med oplysninger om bl.a. ”de aktuelle priser og slutkundens seneste års energiforbrug” og ”en sammenligning af slutkundens aktuelle energiforbrug med forbruget i samme periode året før” – såfremt oplysningerne er tilgængelige.

”De nye regler i faktureringsbekendtgørelsen gælder dem, der leverer varmen til slutbrugerne, men det betyder naturligvis, at vi som leverandører af fordelingsmålere skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe boligselskaberne”, lyder det fra chef for varmeregnskab og service, Peter Lysdahl.

I faktureringsbekendtgørelsen lyder det, at slutkunderne skal modtage en faktura på grundlag af faktisk forbrug mindst én gang årligt, og at der er krav om visualisering af forbruget i forhold til året før. ”Det lever vi naturligvis op til i ista, og selvom lovkravet lyder på visualisering af forbruget et år tilbage, viser vi forbruget tre år tilbage, hvis det vel at bemærke er samme forbruger, og vi har oplysningerne”, lyder det fra Peter Lysdahl.

De oplysninger, man fremover skal kunne stille til rådighed for beboere og lejere, skal være tilgængelige enten via en webportal eller som et bilag til den sædvanlige årsafregning.

ista kan levere de krævede oplysninger som en service, der opkræves sammen med varmehonoraret. Oplysningerne kan leveres som et bilag til den normale årlige forbrugsafregning, som ista sender ud, eller de kan tilgås i ista online, hvor de præsenteres i let tilgængelige grafer.

I øvrigt skal man fremover også oplyse, hvor slutbrugeren kan få yderligere oplysninger om foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten m.m. ”Derfor henviser vi fremadrettet til vores hjemmeside, hvor der er et link, som slutbrugeren kan benytte”, lyder det fra Peter Lysdahl, der slutter af med at slå fast, at godt 50% af istas kunder i dag har elektroniske målere, og dermed har de også mulighed for at følge forbruget, hvis de tilmelder sig ista online.