Få oplyst temperaturen i hele boligen

En ny temperaturgiver fra ista gør det lettere at synliggøre energiforbruget i hele boligen, så både den energiansvarlige og beboeren let kan få et overblik over, hvor i boligen varmen anvendes.

ista lancerer i løbet af ganske kort tid en temperaturgiver, der fremover vil fungere som et godt supplement i de boliger, hvor der anvendes varmeenergimålere.

For hvor varmeenergimåleren blot oplyser et overordnet energiforbrug for hele lejemålet, kan man ved at installere en temperaturgiver i hvert rum få informationer om såvel den højeste som den laveste temperatur målt i boligen over et døgn, ligesom man får oplyst gennemsnitstemperaturen i rummet over døgnet. Temperaturgiveren integreres ganske enkelt i istas radiosystem, som allerede er installeret i ejendommen.

”Med istas nye temperaturgiver kan de mennesker, der bor i boligen naturligvis se temperaturen. Men den sender også temperaturinformation til ejendommens energiansvarlige, som derved får et godt overblik over, hvordan energien bruges i boligen; hvor der er varmet op, og hvor der ikke er det. På den måde kan ejendommens energiansvarlige rådgive beboeren bedre om den optimale brug af varme”, fortæller salgs- og marketingdirektør Hans Henrik Finne.

Med den nye temperaturgiver får beboeren og administratoren følgende fordele:

  • Ejendommens administrator kan i tilfælde af en klage bevise, at der har været varme i boligen.
  • Beboeren kan få oplyst den aktuelle temperatur samt den højeste og laveste temperatur, der har forekommet i boligen/rummet.
  • Informationerne kan anvendes til rådgivning om optimal opvarmning.

Det er vigtigt at notere sig, at temperaturgiveren ikke sender boligens temperaturprofiler til den energiansvarlige. Den sendte information indeholder udelukkende temperaturniveauer for hvert døgn. Ved at benytte den metode vil systemet kunne imødekomme kravene i den nye forordning om persondatasikkerhed, som træder i kraft i maj 2018.