Plus Bolig i Aalborg:

Vi fremtidssikrer vore boliger

MinuteView sikrer, at varmemesteren får en alarm, hvis forbruget ændres. Det betyder, at der frigives ressourcer, som kan bruges på at yde en endnu bedre service til beboerne. Samtidig mindskes vand- og energispild – et andet af tidens store emner. Plus Bolig i Aalborg og teknisk leder Alex Larsen forventer sig rigtig meget af det nye system.

”Vi skal ikke længere fysisk gå rundt med en notesblok og skrive ned som i gamle dage, og alene der ligger der rigtig mange sparede mandetimer, som vi kan bruge på mere relevante opgaver. Samtidig er vores mål med MinuteView, at vi kan følge forbruget”. Det siger teknisk leder Alex Larsen fra Plus Bolig i Aalborg, der har godt 4.000 lejemål og 60 afdelinger, og hvor man netop nu er i fuld gang med at installere MinuteView i langt de fleste afdelinger.

”Med det gamle system er én ting nemlig at aflæse målerne, en anden ting er, at det kræver en person, som gider forholde sig til det, der aflæses. Nu kan man vælge at få en besked, når der er et overforbrug, og det giver tryghed. Jeg ved, at mit system hele tiden overvåges, og jeg kan gå ind og følge det online på MinuteView alle døgnets 24 timer”, siger Alex Larsen. Nu kan man vælge at få en besked, når der er et overforbrug, og det giver tryghed.

Torben Mathiasen fra Varmekontrol supplerer med at fortælle, at man ofte oplever, at målerne læses af, men på grund af travlhed, laves der ikke en vurdering af, om der er noget galt med forbruget, så når årsafregningen kommer, og der eventuelt har været et overbrug på en måler igennem længere tid, får forbrugeren en ekstraregning.

Alex Larsen fortæller, at man tidligere har haft flere brud på rør i vejen, hvor vandet er løbet ud under asfalten hen til brønden – altså en skade, der ikke blev opdaget, før vejen blev undermineret. ”Det vil vi opdage langt, langt tidligere nu”, fastslår han.

I teknikrummene hos Plus Bolig har vi valgt at opsætte fugtmålere og elmålere, hvor det er relevant, og de overvåges også af MinuteView. ”Ryger der en ventil på et varmerør, så der smides damp ud i rummet, får vi en fugtalarm, hvorefter vi kan finde og udbedre skaden”.

MinuteView skaber tryghed

Målet med MinuteView er netop, at boligselskaberne kan få skabt en tryghed i forhold til, at de hurtigere vil opdage et overforbrug. Har en ejendom installeret MinuteView modtager den person, man har valgt til opgaven, nemlig en alarm, hvis der ses et unaturligt forbrug på en måler.

”Det er ressourcebesparende”, siger Torben Mathiasen, og han tilføjer, at der er et øget pres fra omverdenen på boligselskaberne i forhold til, at de skal skære i omkostningerne, effektivisere deres drift og holde huslejerne i ro samtidig med, at de skal sørge for, at der ikke er unødigt spild af vand og energi.

”Energiovervågning er derfor et af de store serviceområder i fremtiden, og ista MinuteView er et relativt prisbilligt system at sætte op i forhold til det, der ellers findes på markedet”.

Sæt selv grænseværdierne

Med MinuteView kan man selv sætte grænseværdierne for, hvornår man gerne vil have alarm for afvigelse. Overskrides de, gives alarm. En lækage eller anden uhensigtsmæssig brug af vand og energi kan opdages i tide, et eventuelt 0-forbrug kan også undersøges, og budgettet kan holdes.

Systemet kan ligeledes måle den afkøling af vand, der sker i bygningen – indgangstemperaturen i forhold til udgangstemperaturen – og dermed kan det regnes ud, hvor effektivt det varme vand udnyttes. Udnyttes varmen ikke optimalt, kan systemet justeres, og på fjernvarmeforsynede anlæg kan man dermed undgå ”incitamentafgiften” – populært kaldet ”strafafgiften”.

En hvilken som helst kommunikationsenhed, der bruger M-Bus, kan desuden tilsluttes MinuteView; fugtmåleren, elmåleren i teknikrummet, måleren, der måler fællesforbrug i området og elmåleren, der måler cirkulationspumpen.

Alex Larsen slutter af med at slå fast, at installeringen af MinuteView hos Plus Bolig bl.a. sker, fordi bestyrelsen har valgt. at man skal være digitale og ikke stå tilbage i forhold til teknologien. ”Det giver god mening, og det fremtidssikrer vore boliger. Så det gør vi”.