Spar ressourcer og omkostninger

istas ADE Version 2.0 er nu klar. Systemet kan i høj grad hjælpe boligselskaberne med at spare ressourcer, spare omkostninger og i sidste ende medvirke til at undgå huslejestigninger.

Moderne boligselskaber har stort fokus på at spare ressourcer og spare omkostninger for i sidste ende at sikre beboerne imod store huslejestigninger. Netop for at kunne give boligselskaberne en facilitet, der kunne hjælpe dem i den proces, udviklede ista Danmark A/S for godt fire år siden ADE (Automatic Data Exchange).

Siden har ista naturligvis arbejdet på at videreudvikle ADE, og nu er man klar med ADE Version 2.0, der for alvor kan hjælpe boligselskaberne med hurtigt, enkelt, sikkert – og helt automatisk – at overføre de nødvendige informationer fra boligselskabet til ista via huslejesystemet.

”Det kan være informationer om flytninger, navneændringer på en adresse eller indberetning af á conto oplysninger og udgifter. Informationer, der indtil nu har skullet indtastes manuelt hele to gange. Først i boligselskabets eget system og dernæst i en meddelelse til ista.

Ved at bruge det nye ADE-system vil behandlingstiden være væsentligt kortere, man vilkunne eliminere manuelle fejl, der let kan opstå, og boligselskaberne sparer ressourcer”, forklarer Torben Mathiasen fra Varmekontrol, og han understreger, at Varmekontrol naturligvis ikke har direkte adgang til boligselskabernes systemer. Boligselskabets huslejesystem er sat op til kun at videresende de oplysninger, der er nødvendige for at udføre forbrugsregnskaberne.

Da ADE for første gang blev introduceret skete det i samarbejde med FSB, og man lyttede til de krav og ønsker, der måtte være. FSB er således også involveret i udviklingen af ADE Version 2.0, og netop nu køres brugertests i Himmerland Boligselskab. Når eventuelle småting, der måtte være, er blevet tilrettet, er ADE Version 2.0 klar til at drift.

Det betyder, at systemet herefter kan benyttes af alle, der bruger EG Bolig – det selskab, der er blandt de førende inden for huslejesystemer til den almennyttige sektor – og som samtidig er ista/Varmekontrol kunder.

Langt færre fejl

”Systemerne kommunikerer én gang i døgnet. Det betyder, at man langt hurtigere får registreret ændringer og indberettet betalingsoplysninger end tidligere, hvor det skete manuelt, når der var tid til det i en travl hverdag. Hos ista kan vi således tage fat på at registrere informationerne langt hurtigere, og dermed afkortes ekspeditionstiden betragteligt. Ydermere er ADE et langt mere fejlfrit system, fordi informationerne ikke skal igennem så mange hænder, da oplysningerne kommer direkte fra kundens huslejesystem. Vi undgår derved fejlregistreringer, når flere personer skal registrere de samme oplysninger flere gange”, siger Torben Mathiasen, og han slutter af med at slå fast, at ADE er et godt redskab for boligselskaberne i forhold til at nå deres mål for fremtiden.