Nyt lovkrav:

Mængden af varmt vand skal nu måles i alle ejendomme

I dag skal alle ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder, der har fælles varmtvandsproduktion i teknikrummet, have installeret en måler til måling af forbruget af varmt vand for varmtvandsinstallationen som helhed. Sådan lyder det i Energieffektiviseringsdirektivets BEK 563, der blev udsendt for to år siden.

Det betyder, at man nu i langt højere grad er i stand til at beregne, hvor meget energi man rent faktisk bruger på henholdsvis varmt vand og på varme i radiatorerne.

Effekten af sparetiltag – eksempelvis nye vinduer i en ejendom – kan dermed direkte ses på varmeregningen.

Er der tale om en fjernvarmeforsynet ejendom, anbefaler ista i øvrigt sine kunder at supplere med en varmeenergimåler, så man får det fulde overblik over, hvor meget energi, man bruger til at opvarme det kolde vand, og man giver gerne kunderne et fast tilbud, så de ved præcist, hvad det kommer til at koste.

Samtidig er der nu også krav om individuelle varmtvandsmålere i lejlighederne, hvis det ”er teknisk muligt og økonomisk rentabelt”, som der står i den del af loven, der træder i kraft 31.12. 2016. Om det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt, hjælper ista gerne sine kunder med at finde ud af. Eller man kan selv beregne sig frem til det ved hjælp af vejledningen til bekendtgørelsen, der forklarer fremgangsmåden.