Himmerland Boligforening er i front med digitalisering

Jeg synes da, det er sejt, at vi er først i Danmark med ADE (Automatic Data Exchange), og det har været super spændende at være med til at udvikle det. Det siger Rikke Holmsgaard fra Himmerland Boligforening, der det seneste år har kørt et ADE pilotprojekt i samarbejde med ista.

”Vi vil gerne være på forkant med udviklingen, og vi kan godt lide at have snuden fremme. Derfor var det også super spændende, da det for godt et års tid siden var vores afdeling, der blev valgt til at køre pilotprojekt på istas ADE-system”. Det fortæller Rikke Holmsgaard fra Himmerland Boligforening. Hun var med, da ADE blev introduceret, og i dag er hun den, der sidder med ADE hos Himmerland Boligforening. Hun synes, det har været utroligt interessant at være med til at teste ADE, og hun er meget positiv omkring de fordele, der er ved systemet.

”Det går hurtigere, og det er nemmere, og der er arbejdsgange, vi er blevet fri for”, siger hun, og fortæller, at man hos Himmerland Boligforening sprang ud i projektet med krum hals. ”Det kunne jo ikke gå værre, end at vi vendte tilbage til det gamle system”, siger hun med et smil og understreger, at det bestemt ikke er tilfældet.

Risiko for fejl mindskes

Hos Himmerland Boligforening har man nu arbejdet med ADE i en hel regnskabsperiode. ”Vi bruger ikke så meget tid som tidligere, det hele kører automatisk, der skal ikke sendes filer frem og tilbage mellem Varmekontrol og os, og jeg skal ikke længere logge ind på den enkelte afdeling, men kan bevæge mig imellem dem i systemet. Alt i alt mindskes risikoen for fejl, og det gør, at vi kan få forbrugsregnskaberne retur hurtigere”.
Selvfølgelig har der været fejl. Netop derfor kører man jo også et pilotprojekt, men Rikke Holmsgaard fortæller, at fejlene har været få, og at de fejl der har været, er blevet rettet, og at man hos ista/Varmekontrol løbende arbejder på at forbedre systemet yderligere.

Hun glæder sig også til at arbejde videre med systemet, nu hvor det for alvor er fuldt implementeret og udviklet.

Rikke fortæller også, at de er glade for ista online, hvor de selv og forbrugerne kan gå ind og se regnskaberne og følge med i, hvor meget vand og varme, der bruges.

”I dag er der stadig en række forbrugere, der gerne vil have tallene på papir, men det bliver da en stor lettelse, når vi en dag bliver helt fri for papiret, og alle forbrugere selv checker deres forbrug på nettet og på app’en”, siger Rikke og slutter af med at fortælle, at hun allerede har haft henvendelser fra andre boligselskaber, der gerne ville høre mere om ADE.

ADE er fremtiden

Torben Mathiasen, der er direktør i Varmekontrol, er heller ikke i tvivl om de store fordele, der er ved ADE.

”Fejlrisikoen minimeres betragteligt, fordi de data, vi har behov for for at lave varmeregnskabet, overføres automatisk til os. Det betyder igen, at de regnskaber, vi leverer til kunden, vil blive mere korrekte, fordi vi undgår tastefejl, og mere korrekte regnskaber betyder i sidste ende, at vi sparer tid på alle fronter”, forklarer Torben Mathiasen, og tilføjer at det, der i systemer uden ADE tager tid og bruger menneskelige ressourcer, netop er at analysere, hvor fejlen er opstået, og herefter at få den rettet.

Det slipper man for med ADE. Med andre ord rationaliseres processen. Og så er det jo i disse tider ingen ulempe, at data bliver udvekslet i krypteret form.
Torben Mathiasen mener, at alle større boligselskaber, der har et huslejesystem, på sigt bliver nødt til at have ADE i en eller anden form.

”Der sker ændringer i forhold til, at vi i fremtiden skal producere regnskaber oftere – evt. kvartalsvis. Det gør, at vi skal kunne udveksle data langt hurtigere og langt mere automatisk, end det sker i dag, og for at det skal være rentabelt, er vi nødt til at have en automatisk proces både til aflæsning og administrativt”, slutter Torben Mathiasen.