Hun har det store overblik

Marianne Walsøe er teamleder for istas aflæsningsafdeling. Hun har været med fra dengang tingene foregik med papir og pen, og hun slår fast, at med indførelsen af elektronisk aflæsning, skete der også en minimering af fejlene og hurtigere regnskaber.

Da Marianne Walsøe, der er teamleder for istas aflæsningsafdeling, begyndte hos ista for 15 år siden, forgik al aflæsning manuelt og alle aflæsningerne blev nedskrevet på papir. ”Mit kontor var fyldt fra gulv til loft med mapper med aflæsningspapirer”, husker Marianne.

Elektronisk aflæsning lettede arbejdsgangen

I 2008 gik man over til at aflæse elektronisk. ”Det lettede klart arbejdsgangen og ikke mindst bunkerne af papir på kontoret”, fortæller Marianne. ”Fejlkilderne, der uvilkårligt er med håndskrevne sedler, blev minimeret, og valideringen af data begynder i dag allerede hos aflæseren. Aflæses eksempelvis et for højt vandforbrug i forhold til de fastsatte normer, spørger aflæserens håndterminal ”om man er sikker på aflæsning”, forklarer Marianne Walsøe.

At hun ikke længere skulle have daglig, personlig kontakt med alle de mange aflæsere, der sørger for at aflæse målerne ude omkring i landet, var naturligvis en omvæltning. ”Men den gode kontakt mellem kontoret og aflæserne fastholder vi nu stadig i afdelingen”, fortæller hun, ”for det er vigtigt”.
Kontrolpunkter for unormale forbrug

Når dataene fra landets 130 aflæseres håndterminaler ruller ind i istas aflæsningsafdeling har man også her kontrolpunkter for unormale forbrug. ”Dem, der er unormale, kigger vi nærmere efter i sømmene og sender evt. en aflæser ud på et kontrolbesøg”.

Hun fortæller, at godt 40% af istas portefølje skal aflæses den 1.1., så det er den absolutte spidsbelastningsperiode. ”Men vi begynder planlægningen i begyndelsen af oktober, så vi er 100% sikre på, at der er styr på det, når vi rammer den 1.1. Og så er det da heldigt, at vi kan bruge den sure vintertid på at få tingene gjort, mens der er mere roligt om sommeren”, siger Marianne med et smil.

Planlægning og overblik

I aflæsningsafdelingen sidder der i alt syv medarbejdere, hvis hovedopgave det er at sørge for at få registreret og aflæst de mange målere rundt omkring i landet, og Mariannes Walsøes arbejde består primært i at planlægge og ikke mindst have overblikket.

”Vi arbejder i distrikter. Det betyder, at aflæserne kender ejendommene, og herudover sørger vi naturligvis for, at de har uniform på og ID-kort med, så beboerne kan føle sig trygge ved, at aflæserne bevæger sig rundt i området. Vi træder ind i folks privatsfære, og det kan være grænseoverskridende for nogen. Men istas holdning til kundeservice er unik, og den udvikles løbende. Vi har også beboere, der ringer til os for at høre, om det er korrekt, at aflæserne er der, og dem beroliger vi naturligvis gerne”, forklarer Marianne, der har en personalerelateret baggrund. Hun synes, det er utroligt spændende at få så mange mennesker til at spille sammen og trække i samme retning.

Eget program giver højere kvalitet

En gang om dagen tømmes aflæsernes håndterminaler for de data, de har samlet ind, og der lægges nye opgaver ind online.

”ista har udviklet sit eget program, der er målrettet vores behov og efter, hvilke informationer vi gerne vil dele med aflæserne. Systemet betyder, at vi får data ind hurtigere og på en mere stilistisk måde, der er nem at forholde sig til, hvilket igen giver sig udslag i en højere kvalitet i forhold til regnskaberne”, forklarer Marianne Walsøe, for det er aflæsningsafdelingens ansvar, at de validerede data, der sendes videre til regnskabsafdelingen, er i orden.

Da Marianne Walsøe begyndte i jobbet for 15 år siden, tog det tre måneder at få styr på dataene. I dag tager det en måned, fejlmængden er minimeret, og aflæsningerne er mere detaljeorienterede, hvilket igen gør, at man er mere opmærksom på afvigelser.

”Jobbet er naturligvis blevet mere skærmorienteret, end da jeg startede, men vi er også meget mere sikre på, at de tal, vi sender videre, er i orden, og det giver en god mavefornemmelse”.

Alpacaer fylder fritiden

Når Marianne Walsøe ikke styrer istas mange aflæsere, styrer hun sine 19 alpacaer, som hun opdrætter og sælger ulden fra.

”Det er skønt at arbejde med dyrene i fritiden. Det giver en ro, og at arbejde med alpacaerne er den perfekte modsætning til detaljeorienteringen og talfikseringen i dagligdagen”, slutter 52-årige Marianne Walsøe med et smil.