ista gør noget ved bæredygtigheden

Rigtig mange virksomheder i vores branche taler om bæredygtighed. I ista gør vi noget ved det. ista Group har på internationalt plan netop for ottende gang i træk udsendt sin årlige ”sustainability report”, der viser, at vi på verdensplan har reduceret vores CO2 emission med 7% pr. medarbejder i forhold til året før. El-forbruget er faldet med 6% i forhold til 2016 og det globale papirforbrug med 8%. Herudover har ista forbedret brændstofforbruget i sin flåde af firmabiler med 8% pr. medarbejder.

Også når det gælder vores produktudvikling, har vi bæredygtigheden i tankerne. Netop derfor har vi i ista gjort en indsats for at hjælpe el-, vand- og varmeleverandørerne med at leve op til de krav om visualisering, der blev en realitet i forbindelse med den nye bekendtgørelse, populært kaldet faktureringsbekendtgørelsen. Det betyder, at vi, når vi fremadrettet sender et regnskab ud til slutbrugeren, kan medsende et ark med forbrugsoversigten i enheder og i kroner, såfremt varmeleverandøren ønsker denne service. Det gør, at slutbrugeren let kan se energiforbruget og ad den vej blive inspireret til at gøre noget for at spare på energien.

De slutforbrugere, der har adgang til ista online og fjernaflæste målere, får yderligere en mulighed for overblik og dermed muligheden for at optimere energiforbruget til gavn for såvel pengepungen som for miljøet. Ista online portalen udvikles nemlig løbende, og nu er visninger for istas temperaturmålere også kommet til. Man kan således se alle målere i et lejemål, og dermed få et nøjagtigt overblik over, hvor vand og energi bruges.

I samme boldgade er istas app, der nu har fået endnu flere funktioner og en designmæssig ansigtsløftning. Samtidig er det blevet endnu lettere for forbrugere med fjernaflæste målere at få et hurtigt overblik over forbruget. I app’en kan man sammenligne sit forbrug med ejendommens gennemsnitsforbrug og se forbruget i kroner. App’en giver et hurtigt overblik over, hvordan forbruget ligger, den gør det synligt, og ikke mindst giver den forbrugeren mulighed for at reagere, hvis forbruget ikke er, som det plejer at være.

I ista vil vi gerne være på forkant med digitaliseringen i boligbranchen, og vi kan godt lide at være i front. Det kan man også i Himmerland Boligselskab, der som de første i landet indførte ADE (Automatisk Data Udveksling) for godt et års tid siden. I dag kører systemet, og Rikke Holmsgaard, der har været med fra begyndelsen, slår i dette nummer af istaNyt fast, at det går både hurtigere og er nemmere at få korrekte regnskaber ud til kunderne til tiden.
At hjælpe boligselskaberne med at drive en effektiv og fremtidssikret virksomhed er vores mål, og med de erfaringer, vi nu har med ADE, kan vi se, at boligselskaberne rent faktisk sparer såvel ressourcer som omkostninger. Derfor er det vores håb, at langt flere boligselskaber i løbet af de kommende år vil indføre ADE som en del af digitaliseringen af branchen.

Én af istas coreforretninger er aflæsning af målere. I dette nummer af istaNyt kan du møde Marianne Walsøe, der som teamleder for istas aflæsningsafdeling har det store overblik. Hun har været med i 15 år, og hun fortæller, at der ikke mindst med indførelsen af elektronisk aflæsning, er sket en minimering af fejlene og hurtigere regnskaber. Når dataene fra landets mere end hundrede aflæseres håndterminaler ruller ind i istas aflæsningsafdeling, har man naturligvis kontrolpunkter for unormale forbrug. ”Dem, der er unormale, kigger vi nærmere efter i sømmene og sender evt. en aflæser ud på et kontrolbesøg”. Hun fortæller, at godt 40% af istas portefølje skal aflæses den 1.1., så det er den absolutte spidsbelastningsperiode. ”Men vi begynder planlægningen i begyndelsen af oktober, så vi er 100% sikre på, at der er styr på det, når vi rammer den 1.1.”

Jeg håber, at du tager godt imod dette nummer af istaNyt og ønsker dig god læselyst!

Benny Mathiesen
Adm. direktør

PS: Har du ros eller ris, en god idé til magasinet eller til ista, vil jeg sætte pris på at høre fra dig på benny.mathiesen@ista.dk.