Nye love og regler

Ny bekendtgørelse nr. 582 af 28/05/2018:

Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme. Den er særlig interessant, idet bekendtgørelsen stiller krav til de målere, der skal anvendes til afregning. Herudover er der i bekendtgørelsen krav om egenkontrol, hvilket ikke er nyt, men dog med mærkbare ændringer. Disse ændringer kan man læse mere om i den nye vejledning nr. 9464 af 20/06/2018 til bekendtgørelsen.

Kort fortalt er den største ændring, at de hidtidige seks års driftstid for periodisk udskiftning af vand- og varmeenergimålere nu er øget til ni år, mens driftstiden for elmålere er kortet ned til seks år fra de hidtidige ti år. Men man skal naturligvis sikre sig, at målerne fungerer korrekt i alle seks eller ni år afhængig af typen af instrument/måler.

Link til bekendtgørelsen

Link til vejledningen