Lev op til kravet om visualisering

Visualisering af forbrugsudviklingen har været en realitet, siden det blev et krav i forbindelse med den nye bekendtgørelse populært kaldet faktureringsbekendtgørelsen i 2017. Ifølge bekendtgørelsen, der er afledt af Energieffektiviseringsdirektivet, skal vand-, el-, og varmeleverandøren stille visualisering til rådighed for slutbrugerne.

Det krav kan ista hjælpe varmeleverandørerne med at leve op til. Således kan man med de regnskaber, der fremadrettet udsendes, få vedlagt forbrugsoversigten som bilag, såfremt varmeleverandøren ønsker denne service.

På den medsendte forbrugsoversigt vises energiforbrugsudviklingen via grafer i både enheder og kroner. Herudover har ista valgt at lave en klimasøjle, der indikerer, om det har været koldere eller varmere i det år, regnskabet omfatter, i forhold til de to foregående år. ”Det betyder, at slutbrugerne hurtigt kan få et overblik, eksempelvis: Ja, jeg er steget i varmeforbrug, men det er fordi, det har været koldere i år end sidste år”, fortæller salgs- og marketingdirektør Hans Henrik Finne.

I bekendtgørelsen hedder det, at alle ansvarlige leverandører af varme, el og vand til beboere og erhvervslejemål skal kunne stille med oplysninger om bl.a. ”de aktuelle priser og slutkundens seneste års energiforbrug” og ”en sammenligning af slutkundens aktuelle energiforbrug med forbruget i samme periode året før” – såfremt oplysningerne er tilgængelige”.

Formålet med visualiseringen er naturligvis at give slutbruger mulighed for at følge forbruget og ikke mindst gøre noget ved det, hvis det ændrer sig radikalt.

”Man får med andre ord et visuelt udtryk for udviklingen i sine udgifter såvel som sit forbrug. Man kan se, hvad det eksempelvis betyder at have en teenager boende, der bader flere gange dagligt, og man har mulighed for at foretage et valg og gøre noget ved det”, lyder det fra Hans Henrik Finne, der ser visualiseringen som et bedre oplysningsgrundlag for forbrugerne, der på den måde får mulighed for bedre at styre sin varmeøkonomi.
I øvrigt skal man fremover også oplyse, hvor slutbrugeren kan få yderligere oplysninger om besparelsesmuligheder. Derfor henviser vi til vores hjemmeside, hvor der er et link, som slutbrugeren kan benytte”.