ADE har ramt spot on

”Vi må bare sige, at vi har ramt plet. Timingen omkring lanceringen af ADE (Automatic Data Exchange) har været super. Særligt hos de almennyttige boligselskaber, som lige nu er under pres i forhold til at optimere boligadministrationsomkostninger og sørge for, at huslejen ikke stiger. De leder med lys og lygte efter værktøjer, der kan være med til at sikre den rationalisering, som både beboere og det offentlige ønsker, og ADE er et væsentligt værktøj til at opnå dette”. Det siger Torben Mathiasen, direktør i Varmekontrol.

Således har boligselskaber som FSB, DAB, BOSJ og Himmerland i dag taget ADE til sig, og ista forventer i 2020 at runde de 100.000 lejlighed er, der automatisk dataudveksler via ADE.

ADE kan optimere driften og sikre at opgaverne udføres rationelt, så man ikke længere skal udføre dobbeltarbejde. Samtidig kan ADE ikke mindst være med til at sørge for, at boligselskaberne overholder kravene i forbindelse med GDPR-lovgivningen. Har et boligselskab 20.000 lejligheder, har de hidtil gennemsnitligt skulle kontakte ista 20 gange om dagen med flyttemeddelelser.

Med ADE får ista automatisk information om en flytning det øjeblik, den registreres i boligselskabets administrationssystem, og ista ændrer straks bl.a. koder til online forbrugsvisninger og app, så nye lejere ikke har adgang til tidligere lejeres data.

ista startede allerede med planlægning og udvikling af ADE for 9-10 år siden i forbindelse med en licitation, men de seneste to-tre år er der for alvor sat turbo på udviklingen. Bl.a. har man etableret et samarbejde med EG Bolig, som betyder at alle EG Bolig-brugere har mulighed for at benytte sig af automatisk dataudveksling.

”Jeg er overbevist om, at alle vores EG Bolig-brugere får ADE. Ikke mindst efter at EU har præsenteret de nye EED2-regler, der omfatter langt hyppigere regnskaber, og derfor bliver det ganske enkelt nødvendigt at have en automatisk og hurtigere dataudveksling”.

Torben Mathiasen fortæller, at han ser en klar tendens til, at boligselskaber, der selv udarbejder regnskaber eller går med tanker om at begynde på det, skrinlægger det pga. de skærpede lovmæssige krav til visualisering af nuværende og tidligere års forbrug, samt kravene til udarbejdelse af 2- eller 4-årlige varmeopgørelser. I stedet vælger de istas ADE-løsning.

”Boligselskaberne sparer ressourcer, og det bliver ikke mindre vigtigt i takt med, at der stilles flere og flere krav, der kræver en specialviden. Derfor ser vi en meget fornuftig fremtid for ADE. Det er en service, der allerede er nødvendig, og som ikke er til at komme uden om, hvis man ønsker at overholde de nuværende og kommende lovkrav”, slutter Torben Mathiasen.