Branchens stores samtaleemne: EED version 2.0

Branchens store samtaleemne igennem den senere tid har været EED version 2.0. Hvad kommer det helt konkret til at betyde for dagligdagen hos administratorerne, hos lejerne og hos os i ista?

I dette nummer af istaNyt har vi taget tyren ved hornene. Vi har valgt at spørge Niels Ladefoged, der sidder lige der, hvor beslutningerne træffes, nemlig i EU Kommissionens kontor for energieffektivisering om, hvorfor man mente, der var behov for et nyt energieffektiviseringsdirektiv, hvad det betyder for lejerne, hvordan det går med implementeringen og meget mere. Han fortæller bl.a., at hvor energieffektivitetsdirektivet fra 2012 fokuserede på at levere en målsætning om at spare 20% af energien i 2020, er der i dag brug for at se længere frem og sætte nye mål for det kommende årti. De tre hovedelementer i revisionen er: Nye mål for 2030 på 32,5%  energieffektivitet, en forlængelse af det årlige energibesparelseskrav samt klarere regler i forhold til måling og afregning, især i bygninger med fjernvarme eller kollektive varmesystemer.

Hos ista har vi naturligvis også forholdt os til den nye EED-lovgivning. I dag er over 75% af istas portefølje fjernaflæste målere, og vi har udviklet en app, så forbrugsdata kan aflæses dagligt. For selv om vi stadig venter på, at kravene kommer fra de danske myndigheder, er der udarbejdet en vejledning fra EU, og vi ser allerede licitationer, hvor fremtidens krav til hyppig information er beskrevet.

I istas nye system kan forbrugerne ud over kvartalsinformationer få vist dagsforbruget og månedsforbruget på istas app samt se, hvor mange penge, man har brugt på varme i år i forhold til sidste år – og dermed om a conto-beløbet, man har indbetalt, holder. Herudover kan lejere såvel som administratorer følge med i og måske ændre forbrugsmønstre, så man undgår store ekstraregninger.

Der er ingen tvivl om, at ista er ”first mover” på den front, og kun fantasien sætter i princippet grænserne for, hvad systemet kan bruges til i fremtiden. Også det kan du læse mere om andetsteds i dette nummer af istaNyt.

GDPR – persondataforordningen – har naturligvis også været meget omtalt igennem det seneste år – ikke bare i vores branche men i samfundet generelt, og i ista har vi på både nationalt og internationalt plan sikret, at vi lever op til alle krav på den front. Det fortæller vi også mere om på de følgende sider.

For ista har ADE også spillet en vigtig rolle ikke mindst i det seneste år. For vores mål er at hjælpe boligselskaberne med at drive en effektiv og fremtidssikret virksomhed, og som vi ser det, er ADE helt klart et af de allerbedste værktøjer til det. Vi kan se, at boligselskaberne sparer såvel ressourcer som omkostninger, når de indfører ADE, og det hjælper dem til at opnå deres målsætning om at undgå huslejestigninger. Derfor ser vi en stor fremtid for ADE i den danske boligsektor. ADE kan nemlig optimere driften, og sikre at opgaverne udføres rationelt og uden fejl.

Sidst men ikke mindst kan jeg fortælle en lille historie, der ligger meget fint i tråd med istas holdning til bæredygtighed. For da en af vores varmeaflæsere, Stefan Hansen, for et halvt års tid siden kom til os med ideen om at cykle rundt i Københavns gader frem for at køre i bil, sagde vi naturligvis straks ja. Stefan har nu fået en flot ista elcykel, og han er super glad for den. Den sparer ham tid, fordi han ikke holder i lange køer i det københavnske bilkaos, og det er godt for miljøet. Stefan kan du også møde i istaNyt.

Jeg håber, at du tager godt imod dette nummer af istaNyt og ønsker dig god læselyst!

Benny Mathiesen
Adm. direktør

PS: Har du ros eller ris, en god idé til magasinet eller til ista, vil jeg sætte pris på at høre fra dig på benny.mathiesen@ista.dk