Nye EU-krav:

Snart skal alle målere fjernaflæses

Målere og varmefordelingsmålere, der installeres efter oktober 2020, skal være fjernaflæste, og regnskaberne skal fremadrettet rumme informationer om bl.a. tidligere års forbrug, priser, CO2-udledning med mere.

Målere og varmefordelingsmålere, der installeres efter 25. oktober 2020, skal være fjernaflæste. Det er budskabet i den nye version af EU’s Energi Effektiviserings Direktiv (EED), der trådte i kraft 25. december 2018.

Fra 25. oktober 2020 stilles endvidere krav til regnskaberne såvel som til forbrugerinformationen, der skal være baseret på, at de faktiske forbrugs- og varmefordelingsmålinger skal kunne tilgå slutbrugerne mindst kvartalsvis efter anmodning. Hvis slutbruger har valgt elektronisk fakturering skal forbrugs- og varmefordelingsmålingerne kunne tilgås to gange om året.

Fra 1. januar 2022 stilles der krav om at regnskaber og forbrugsinformation skal tilgå slutbrugeren mindst en gang om måneden f.eks. via push beskeder eller e-mail. Oplysningerne kan stilles til rådighed via internettet og opdateres så ofte, som det kan lade sig gøre i forhold til målere og systemer.

Herudover fastslås det, at de målere og varmefordelingsmålere, der allerede er installeret, og som ikke kan fjernaflæses, enten skal gøres mulige at fjernaflæse, eller de skal udskiftes med fjernaflæste enheder inden 1. januar 2027.

Som tidligere er der også i det nye EED krav til, at udskiftningen af målerne skal være teknisk mulig og omkostningseffektiv. De danske myndigheder har dog endnu ikke beskrevet, hvordan direktivet præcist skal implementeres. Når der er nyt i den sag, informerer vi naturligvis straks.

Ifølge det nye EED skal regnskabet indeholde:

  • Historisk forbrugsinformation. Sammenligninger af forbrugerens energiforbrug med forbruget i samme periode året før.
  • Information om brændselsmix. Bl.a. oplysninger om drivhusgasemissioner (CO2 udledning).
  • Nuværende aktuelle (energi-) priser og forbrug.
  • Sammenligning med en normal gennemsnitsforbruger.
  • Regnskabet skal kunne være elektronisk.