Husk:

Boligselskabet har altid ansvaret for kontrol af vandmålere

Færre regler at administrere for de erhvervsdrivende og dermed mindre bureaukrati var målet, da man for halvandet år siden indførte en ny målerbekendtgørelse. Men den nye lovgivning har givet bagslag. I hvert fald når det gælder kontrol af vandmålere. Loven, der skulle gøre det lettere at administrere kontrollen af målerne, har gjort det mere besværligt og tidskrævende. Det fortæller istas tekniske chef Jens Lunding.

”I forbindelse med målerbekendtgørelsen blev det slået fast, at ejeren af måleren – altså boligselskaber, foreninger og lign. – også fremadrettet er ansvarlig for, at vandmålerne altid måler korrekt og kontrolleres for korrekt måling eller turnusudskiftes. Ikke som tidligere hvert sjette år, men i stedet hvert niende år”, forklarer Jens Lunding.

I praksis betyder det, at vandmålere nu skal turnusudskiftes eller testes hvert niende år.

”I løbet af de ni år er det boligselskabets ansvar, at måleren måler, og at den måler rigtigt, og dermed giver grundlag til et korrekt regnskab.

 Vi kan give boligselskaberne besked, hvis en vandmåler ikke fungerer korrekt.

ista kan hjælpe
Mange boligselskaber er ikke gearet til at påtage sig det ansvar for løbende kontrol af vandmålere, der er blevet pålagt dem. Derfor kan man hos ista indgå en serviceaftale og få hjælp, fortæller Jens Lunding.

”Vi lægger systemer ind, der overvåger vandmålerne løbende. Det betyder, at vi kan give boligselskaberne besked, hvis en vandmåler ikke fungerer korrekt, og boligselskaberne kan dermed få udskiftet måleren og udjævne den økonomiske byrde i forhold til beboerne”.

Ydermere er der krav om, at boligselskaberne og administratorerne skal kunne dokumentere, hvilken egenkontrol man har. Disse kontrolmanualer; opgørelser over målerne, hvornår de er installeret og hvilke godkendelser der ligger på målerne, kan ista også hjælpe med. ”Siden den nye bekendtgørelse blev implementeret i 2019, har flere boligselskaber oplevet at blive kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen for at få dokumenteret oplysningerne i kontrolmanualen. Så alt andet lige, er der altså fokus på, at der skal være styr på det”, slutter Jens Lunding.