EU skærper kravene til energibesparelser

Kravene til at der skal spares på energien skærpes. Skal det ske, kræver det en bedre styring af varmeanlægget.

Skrappere krav til energibesparelser og strafafgifter i forbindelse med for dårlig afkøling af returvandet til fjernvarmeværkerne gør, at der er kommet et større fokus på overvågningen af varmeforbruget i en ejendom. 

Det kan lyde som et projekt, men ista har udviklet MinuteView, der netop hjælper med at give det nødvendige overblik over varmeanlægget og dermed sikre den optimale drift – uden at man behøver at være den store tekniker.

MinuteView sikrer, at varmemesteren får en alarm, hvis ejendommens forbrug ændres i forhold til det forventede (dette gælder også på vand). Det betyder, at der frigives ressourcer, som kan bruges på at yde endnu bedre service til beboerne.

Målet med MinuteView er netop, at boligselskaberne kan få skabt en tryghed i forhold til, at de hurtigere vil opdage et overforbrug. Har en ejendom installeret MinuteView modtager den person, man har valgt til opgaven, nemlig en alarm, hvis der ses et unaturligt forbrug på en måler.

Det er ressourcebesparende, driften kan effektiviseres og huslejerne holdes i ro samtidig med, at man kan sørge for, at der ikke er unødigt spild af vand og varme.

”Energiovervågning er et af de store serviceområder i fremtiden, og ista MinuteView er et relativt prisbilligt system at sætte op i forhold til det, der ellers findes på markedet”, lyder det fra salgs- og marketingdirektør i ista, Hans Henrik Finne.

 En lækage eller anden uhensigtsmæssig brug af vand kan opdages i tide.

Sæt selv grænseværdierne
Med MinuteView kan den enkelte bruger, såsom vicevært eller administrator, selv sætte grænseværdierne for, hvornår man gerne vil have alarm for afvigelse. Overskrides værdierne, gives en alarm. En lækage eller anden uhensigtsmæssig brug af vand kan opdages i tide, et eventuelt 0-forbrug kan ligeledes undersøges, og budgettet kan holdes.

Systemet kan ligeledes måle temperaturen på fjernvarmevandet, der kommer ind i bygningen samt på det fjernvarmevand, der forlader bygningen igen, og give alarm, hvis afkølingen er for dårlig – hvis man eksempelvis kun afkøler 25 grader frem for 30 grader, som er det, der er krævet af varmeforsyningen, et antal gange i træk, så får man en alarm. Det giver mulighed for at justere varmesystemet i teknikrummet, og dermed få mest muligt energi ud af fjernvarmen.

En hvilken som helst måler, der bruger M-Bus eller har pulsudgang, kan desuden tilsluttes MinuteView; fugt- og elmåleren i teknikrummet, måleren, der måler fællesforbrug i området, og elmåleren, der måler cirkulationspumpens strømforbrug.