Fremtiden er outsourcing

”Forbrugsregnskaberne skal afregnes bedst og mest økonomisk for beboerne”.

Det er målet, og derfor er strategien hos Boligselskabet Danmark, at målerleverandørerne skal stå for al afregning af forbrugsregnskaber i fremtiden. ”Dermed sikrer vi, at alle krav og regler overholdes”, siger Jesper Telcs, der også gerne ser al dialog med beboerne varetaget af målerleverandøren.

”Det handler om økonomi, og om at forbrugsregnskaberne skal afregnes bedst muligt og mest korrekt”. Det siger driftssekretariatschef i Boligkontoret Danmark, Jesper Telcs.

”Da vi i sin tid valgte selv at udarbejde forbrugsregnskaber, skete det på baggrund af en businesscase. Vi så ganske enkelt en forretning i det for vores boligselskaber, afdelinger og beboere. Igennem årene har vi naturligvis holdt øje med udviklingen, og qua at der i de seneste år er kommet en del nye aktører på markedet, og der er sket store teknologiske spring, der har ført til, at priserne på udarbejdelse af regnskaber er faldet så meget, er vores strategi i dag at outsource for fremtiden”.

 Det er rentabelt for os i fremtiden at lægge afregning af forbrugsregnskaber ud til målerleverandøren.

Ud over den direkte økonomi, der ligger i det, slår Jesper Telcs fast, at det i høj grad også handler om, at der med det nye EED2 og faktureringsbekendtgørelsen stilles større og større krav til bl.a. de informationer, forbrugsregnskabet skal indeholde, ligesom regnskabet skal udsendes rettidigt, hvis man som boligselskab ikke skal miste retten til at opkræve efterbetalinger.

”Alle disse aspekter har naturligvis været med i overvejelserne, og vi er klart nået frem til, at det er rentabelt for os i fremtiden at lægge afregning af forbrugsregnskaber ud til målerleverandøren, der dermed også har ansvaret for, at gældende regler overholdes”.

Jesper Telcs mener også, det er målerfirmaet, der i fremtiden skal have al dialog med beboerne og rådgive og informere om alt fra energioptimering, og hvordan man sikrer en sund bolig, til forklaring af varmeregningen på flere medier. Det er målerfirmaerne, beboerne skal ringe til, hvis de ikke forstår regningen eller de månedlige opgørelser, og i det hele taget skal de have kontakten med beboerne.

”I dag har adskillige boligselskaber selv afdelinger, der arbejder med tingene, og som tilsikrer, at informationer om for højt eller for lavt varmeforbrug, vandspild med videre bruges korrekt, men den dialog vil vi også i fremtiden lade målerfirmaerne have på både beboerniveau, og på afdelings- og bygningsniveau”.

Informationer på flere platforme
Jesper Telcs ser en branche i en spændende udvikling, og han slår fast, at der er sket mere de seneste år i målerbranchen, end der er sket de foregående 100 år. ”Det betyder, at der skal tænkes nyt. Fra vores side og fra målerfirmaernes side, så der skabes nye, interessante muligheder”.

Han mener klart, at fremtiden omfatter, at beboerne skal have tilgang til informationer om deres forbrug på flere platforme som bl.a. istas istaonline til både mobiltelefonen og som webportal.

Jesper Telcs har dog ikke fornemmelsen af, at der er så mange, der bruger det endnu, men han ser samtidig en bevægelse hen imod en større nysgerrighed og interesse for både bæredygtighed, klima og miljø, og dermed en øget interesse for at holde øje med forbruget.

”Vi bevæger os i den retning, og der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden skal kommunikere med beboerne på flere medier og niveauer”. 

Jesper Telcs påpeger også, at der i 2022 vil komme yderligere ”informative billing”-krav om hyppigere og flere informationer. ”Og jo flere informationer folk får, jo flere informationer vil de søge”, slutter han.