Straksafregning når beboerne fraflytter

Det er en stor fordel for beboerne og for boligselskab, såvel som administration. Ganske enkelt. Sådan beskriver Torben Mathiasen fra Varmekontrol istas Straksafregning i forbindelse med fraflytninger.

”Tidligere kunne en fraflyttet beboer vente over et år på det næste årsregnskab for at få en endelig opgørelse over sit forbrug og dermed besked om, enten at skulle have penge retur eller betale, og boligselskabet skulle bruge tid og ressourcer på at finde frem til beboeren for at afregne. Det har været et irritationsmoment og ikke mindst uhensigtsmæssigt for alle parter. Derfor indførte vi – på opfordring af en række kunder – for nogle år siden Straksafregning”, forklarer Torben Mathiasen. 

Dog understreger han, at Straksafregning ikke er et lovkrav, og at man derfor rådgiver boligselskabet til også at nævne muligheden for kunne fravælge Straksafregning af vand og varme i det flyttebrev, der sendes ud til beboeren.

”Vil beboeren ikke straksafregne, kører vi naturligvis flytningen igennem med en gammeldags flytteafregning i forbindelse med årsregnskabet”, slutter Torben Mathiasen.