istas ADE® til Unik Boligs kunder

I samarbejde med den danske softwarevirksomhed Unik Bolig har ista nu videreudviklet sit automatiske dataudvekslingssystem ADE®, så det fremadrettet også kan kommunikere med Unik Boligs ERP-system.

”ADE® er en gratis service fra ista, så vi fuldt automatisk kan udveksle stamdata med vores kunder, der dermed både sparer tid og sikrer, at det er de rigtige data, der når frem, fordi menneskelige fejl i høj grad kan undgås”, forklarer salgsdirektør i ista Hans Henrik Finne.

I dag er ADE® fuldt integreret i EG Boligs ERP-system, hvor det anvendes til at udveksle data i mere end 100.000 lejligheder, og nu er det altså også – med Unik Boligs videreudvikling af systemet – blevet muligt at udveksle stamdata med Unik Boligs ERP-system.

”Det betyder, at Unik Boligs kunder nu også i fremtiden fuldautomatisk kan udveksle stamdata med ista”, slår Hans Henrik Finne fast, og han tilføjer, at det eneste, man som interesseret skal gøre, er at kontakte Unik Bolig, der herefter kan sætte systemet op.