FN’s Verdensmål

Hos ista tilslutter vi os FN’s verdensmål. Vi har valgt at sætte spot på især de syv af verdensmålene, der giver mening for ista nationalt og internationalt. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med de syv mål.

 


 

Nr. 4 Kvalitetsuddannelse

Bæredygtighed begynder med uddannelse. På 100 skoler i Europa kører vi vores projekt ’ista Schools in Energy Efficiency’, hvor vi hjælper skolebørn med at registrere energi- og ressourceforbrug på deres skoler og dermed hjælper dem med at udvikle en sund tilgang til klimabeskyttelse. Vi leverer materialer, organiserer idékonkurrencer og deler vores ekspertise på skolerne. Projektet er selvfølgelig sat på pause pga. Covid-19.

Nr. 7 Bæredygtig energi

Vi producerer eller distribuerer ikke selv energi. Til gengæld har vores produkter en direkte indvirkning på forbrugernes energiadfærd. Vi gør energi transparent ved at måle varme- og vandforbrug. Det betyder, at hver husstand hvor der bliver målt har muligheden for at tilpasse sit forbrug, så det er mere klimavenligt. En tysk undersøgelse viser, at når en lejer kender sit individuelle forbrug, opnår de typisk en yderligere besparelse på gennemsnitligt 10 %.

Nr. 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

ista er en virksomhed i vækst. Vi er repræsenteret i 22 lande, og over de seneste år er vi vokset, så vi nu står til ansvar for ca. 5.500 medarbejdere. Det betyder, at istas vækst ikke kun er til gavn for virksomheden selv, men også for de geografiske områder, hvor vi opererer. Planen for de næste 10 år er at udvide endnu mere, så vi fortsat kan bidrage til den økonomiske vækst og skabe flere jobmuligheder.

Nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Bidrag til bæredygtig byudvikling er tæt knyttet til vores forretningsmodel. Flere mennesker flytter til storbyerne og antallet af husstande stiger, og det gør betydningen af transparent forbrug til gavn for klimabeskyttelsen derfor også. Derfor forbereder vi vores produktudviklings- og strategiske partnerskaber, så de kan imødekomme kravene til morgendagens metropoler. Innovative tilgange, nye ideer og produkter udvikles i vores teknologicenter, Technikum, i Essen, hvor hele vores forsknings- og udviklingsarbejde er samlet på ét sted. Sammen med vores partnere og kunder i byggesektoren arbejder vi, med et holistisk syn, på innovative løsninger og nye teknologiske tilgange til bygninger. Vi vil tilbyde udlejere og lejere reel merværdi i forhold til energi- og proceseffektivitet, komfort i hjemmet og sikkerhed.

Nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Vores produkter og tjenester hjælper lejere med at spare energi og ressourcer. I vores eget firma bruger vi miljø- og energistyringssystemer for at reducere ressourceforbrug og CO2-emissioner. Vi indgår i stærke partnerskaber, der støtter os på vejen til at blive en klimaneutral virksomhed.

Nr. 13 Klimaindsats

Vi hjælper folk med at yde deres bidrag til klimabeskyttelse. Vores kerneforretning er at gøre individuelt energiforbrug transparent, effektivt og kontrollerbart. Vi har også forpligtiget vores egen organisation til miljø- og klimabeskyttelse i samarbejde med partnere i hele værdikæden – og ikke mindst gennem sociale initiativer og projekter. I begyndelsen af året indledte koncernen eksempelvis internt en række konkurrencer under overskriften: Climate Protection Weeks. Hver uge fik et tema og en uge ad gangen med skiftende fokus, skulle vi i grupper spare på henholdsvis papir, varme, strøm, brændstof og vand. Vinderne kunne vinde en e-cykel eller et gruppearrangement til 15.000 kr.

Nr. 17 Partnerskaber for handling

Vi kan kun nå målene for bæredygtig udvikling, hvis vi gør det sammen. Vi deltager derfor b.la. i erfagrupper og forskningsprojekter rundt i Europa, hvor vi deler ud af vores viden på området i forsøget på at bidrage til en grønnere verden.