Hold øje med fremtiden – det betaler sig

Målere, der ikke er fjernaflæsningsbare, må ikke længere installeres fra 25. oktober i år, og fra 1.  januar 2027 må der ikke anvendes målere, der ikke er fjernaflæsningsbare.

Det er ændringer i Energieffektiviseringsdirektivet fra EU, der er indarbejdet i Målerbekendtgørelsen, BEK 563. 

”At alle målere fra 2027 skal være fjernaflæsningsbare betyder, at de gamle fordampningsmålere ganske enkelt ikke må anvendes fra udgangen af 2026 og skal skiftes ud”, lyder det fra Peter Lysdahl, afdelingschef i ista. 

Energieffektiviseringsdirektivet stiller også nye krav til forbrugsinformation, der er indarbejdet i faktureringsbekendtgørelsen. I overgangsperioden i 2021 skal forbrugerne have 2 årlige forbrugsinformationer.

Fra 1. januar 2022 skal forbrugerne informeres hver måned i varmesæsonen, og Peter Lysdahl slår fast, at det handler om en månedlig forbrugsinformation fra 1. januar 2022 – ikke en afregning.

Kontakt os, hvis du vil høre vores løsning.