ista ”Den grønne udgave”

Bæredygtighed er en del af istas DNA, og ista vil være endnu grønnere. Det er målet både nationalt og internationalt. For at understrege det, kalder vi dette nummer af istaNyt, for vores ”Den grønne udgave”.

Den fysiske version af bladet er trykt på 100 % genanvendeligt papir for at sætte fokus på bæredygtigheden: I ista såvel som i samfundet omkring os. For vi er nødt til at tænke miljø og bæredygtighed ind i vores virksomheder nu. Vores generation har stadig muligheden for at gøre en forskel, og derfor er det vores pligt at sætte handling bag de mange ord!

I ista har vi valgt at gå forrest i kampen for et bedre miljø på verdensplan. Som de første i branchen har vi sikret os, at vi internationalt gør alt for at leve op til målene i vores bæredygtighedsstrategi ved at binde os selv økonomisk op på vores bæredygtighedsmål. ista har optaget et såkaldt ESG-lån på lige under to mia. euro, hvor renten er direkte afhængig af, om vi når vores grønne mål.

I ista tilslutter vi os også FN’s verdensmål. Vi har valgt at sætte spot på syv af verdensmålene, hvor vi mener, at vi nationalt såvel som internationalt kan gøre den største forskel som forretning. Hvilke verdensmål, og hvordan vi arbejder med dem, kan I læse i denne udgave af istaNyt.

Fremtiden er grøn, og det afspejles også i den nye Faktureringsbekendtgørelse, BEK2251, som er et led i EU’s store EED-projekt. Den nye bekendtgørelse har en direkte indvirkning på de krav, der stilles til den ejendomsansvarlige. Beboere har nemlig allerede fra i år krav på 2 forbrugsopgørelser og fra 2022 stiger dette til hver måned i varmesæsonen.

Det er selvfølgelig også et emne, der har fyldt meget hos os, og du kan på forsiden læse om istas nye regnskabssystem, der er gearet til fremtiden med månedlige forbrugsoplysninger, som kan optimere forbrugernes varmeforbrug og give et yderligere kvalitetsløft, så du kan følge med i de seneste nye krav i Energieffektiviseringsdirektivet (EED2).

Jeg håber, at du tager godt imod dette nummer af istaNyt og ønsker dig god læselyst! 

Benny Mathiesen
Adm. direktør

PS: Har du ros eller ris, en god idé til magasinet eller til ista, vil jeg sætte pris på at høre fra dig på benny.mathiesen@ista.dk