Myndighederne kræver månedlig forbrugsvisning

Faktureringsbekendtgørelsen kræver nye tiltag, der kan optimere forbrugernes varmeforbrug. istas automatiserede regnskabsprocesser er klar til opgaven.

Hyppige forbrugsoplysninger bliver en del af fremtiden, og fra 2022 bliver det et krav, at forbrugerne skal modtage forbrugsoplysningerne en gang om måneden i varmesæsonen. Med det får forbrugerne et rigtig godt redskab til at styre deres varmeforbrug, måle sig op imod andre beboere i ejendommen og dermed sikre, at hverken forbrug eller økonomi løber løbsk.

”Løbende forbrugsoplysninger sikrer, at man som forbruger hurtigere opdager et øget eller forandret forbrug. Faktisk kunne det ’i gamle dage’ tage op til to år, før man kunne se afvigelser på sin varmeregning. Nu kan det ske inden for 1-2 måneder. Det kan eksempelvis være fordi, man bruger varmen uhensigtsmæssigt. Uanset hvad kan man med hyppige forbrugsoplysninger fange uregelmæssigheden og gøre noget ved det”, lyder det fra Peter Lysdahl, Afdelingschef i ista.

 Løbende forbrugsoplysninger sikrer, at man som forbruger hurtigere opdager et øget eller forandret forbrug.

Automatiseret regnskabssystem
For at imødekomme de krav, der er en del af den nye faktureringsbekendtgørelse i forhold til kravet om hyppige afregninger og forbrugsoplysninger, har ista videreudviklet og automatiseret sit regnskabssystem, så man fremover er i stand til netop at levere de oplysninger, myndighederne kræver.

”Vi vil gerne være på forkant med lovgivningen, og derfor har vi lagt mange kræfter i at sikre, at vores regnskabssystem allerede nu kan give forbrugerne de oplysninger, der kræves, og ikke mindst så hyppigt som det kræves”, fastslår Peter Lysdahl, og han fortæller videre, at de automatiserede processer giver et yderligere kvalitetsløft, bl.a. fordi menneskelige fejl tages ud af ligningen.

På forkant med fremtiden
Med den nye automatiserede regnskabsproces, modtager systemet automatisk data, når kunderne bruger ista online-portalen, eller der kommunikeres elektronisk. ”Vi har naturligvis lagt grænsekriterier ind i systemet, og afviges der fra dem, kan systemet enten selv rette op på fejlen, eller bede om hjælp af en af vores kompetente medarbejdere”, slutter Peter Lysdahl.