Vi skal gøre det lettere for kunderne

Michael Gessner Nielsen er ny Operations Manager i ista. Men selv om han er ny i jobbet, er han ingen novice i ista-sammenhæng. Faktisk har han været i ista i 21 år. Han kender branchen, og han har arbejdet både internationalt og i Danmark. De senere år har han beskæftiget sig med forretningsudvikling på internationalt plan, ligesom han har supporteret ista i Danmark, indtil han 1. oktober overtog jobbet som Operations Manager. 

Spørger man ind til Michael Gessner Nielsens ambitioner i forhold til hans nye position i ista, svarer han: ”Lige nu arbejder vi meget med at automatisere og digitalisere processer og løsninger. Det hænger sammen med, at vi ifølge faktureringsbekendtgørelsen skal levere data 12 gange om året, og det skal vi naturligvis ikke gøre manuelt. Samtidig vil mange forbrugere fremadrettet få deres varmeregninger elektronisk, f.eks. via e-Boks, portal, e-mail etc.

I det hele taget handler det meget om digitale og mere integrerede løsninger, der gør det lettere for kunderne”.

"Så frem for at sende og modtage filer, der skal lægges ind i et system, skal vi lade maskiner tale med maskiner. Det er effektivt for os og absolut også for vores kunder. Og det minimerer risikoen for fejl. Det er noget, jeg vil prioritere”.

Videre slår Michael Gessner Nielsen fast: ”De ressourcer, effektiviseringen frigiver hos os, skal vi bruge på at komme endnu tættere på vores kunder. Det skal vi bl.a. gøre ved at arbejde tæt sammen, da det jo er vores kunder, der benytter vores produkter og services i hverdagen – så hvem bedre at søge råd hos end netop dem, når der skal udvikles nye løsninger”.