Vi hjælper kunderne på vej

Det helt store samtaleemne i branchen lige nu er Faktureringsbekendtgørelsen, BEK2251. Det vil naturligvis også sætte sit præg på dette nummer af istaNyt. For i ista vil vi gå den ekstra mil for at hjælpe vores kunder; administratorer og ejere med at leve op til alle gældende krav om forbrugsoplysninger – og mere til.

Full service
Vores mål er fortsat at være en moderne full-service virksomhed, der indsamler data, behandler dem, præsenterer dem for beboerne og tager imod de spørgsmål, beboerne måtte have vedrørende deres varmeregnskab. For ifølge den nye bekendtgørelse skal beboerne i bolig- og ejerforeninger med fjernaflæste målere fra 2022 have information om deres forbrug hver måned i varmesæsonen. 

Og alle ejendomme skal fra 2027 desuden have fjernaflæste målere, og dermed også forbrugsoplysninger i fyringssæsonen. I ista vil vi være på forkant med udviklingen. For med den øgede informationsfrekvens kommer også muligheden for langt bedre at kunne rådgive og vejlede beboerne, så de kan spare på energien til fordel for både deres egen pengepung og ikke mindst for vores miljø, som vi alle sammen har et ansvar for at passe på. Derfor har vi brugt mange ressourcer på at udvikle en løsning, der er målrettet fremtidens krav, og som vi er glade for at kunne præsentere for vores kunder. istas kundecenter spiller en vigtigrolle i vores nye, fremtidssikrede løsning, for vi hjælper vores kunder af med det tidskrævende job, det er at svare på spørgsmål fra beboere omkring varmeregningen. Og det gør vores medarbejdere i kundecenteret på personlig og vedkommende vis.

Ny beboer-app
Et andet stort skridt, vi har taget i bestræbelserne på at være en full-service virksomhed er lanceringen af vores helt nye istaapp, Ecotrend. Med den åbner der sig et væld af muligheder for let og enkelt at følge både forbruget og indeklimaet i lejligheden. Men frem for alt giver den mulighed for, at beboerne – hvis det er nødvendigt – kan nå at ændre forbrugsadfærd, inden varmeregningen løber løbsk.

Ecotrend er let at anvende, den er informativ, og den viser forbruget i enheder, men også omregnet til kroner, så beboerne direkte kan se, hvad det koster. Man kan sammenligne sit forbrug med sidste års forbrug og se det i forhold til ejendommen, man får gode råd til, hvordan man kan spare på energien, og sidst vil man fremadrettet have alle dokumenter og opgørelser samlet på ét sted. Så den glæder vi os også til at præsentere i den kommende tid. 

Post-corona
Vi befinder os i en corona-tid og intet er, som det var engang. I nedlukningsperioden var istas   montører ude for at gøre deres job under hensyntagen til alle forholdsregler og i sikker afstand. Men det har kun kunnet lade sig gøre med stor hjælp fra beboere, administratorer og boligselskaber, og det er vi meget glade og taknemmelige for.

Energipriserne stiger og bl.a. har Boligkontoret Danmark før jul varslet 100% aconto-stigninger fra 1. januar 2022 for beboere, der modtager varme via naturgas. Så det bliver alt andet lige en anderledes vinter, vi kigger ind i, hvor netop effektiv forbrugsinformation og gode spareråd og vejledning vil være både kærkomne og nødvendige.

Den proces kan være ressourcekrævende på mange fronter, ikke mindst når man samtidig skal leve op til de nye krav i EED. Men der skal i hvert fald ikke herske nogen tvivl om, at vi i ista gør og vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe beboere og administratorer, så godt vi kan.

Jeg håber, at du tager godt imod dette nummer af istaNyt og ønsker dig god læselyst!

Benny Mathiesen
Adm. direktør

PS: Har du ros eller ris, en god idé til magasinet eller til ista, vil jeg sætte pris på at høre fra dig på benny.mathiesen@ista.dk