Når økonomi og funktionalitet går hånd i hånd

Produktopdateringer bør følge med den teknologiske udvikling i forhold til service, teknik, datasikkerhed og design, og igennem den seneste tid har ista været på en opdateringsrejse i produktkataloget.

”Der lanceres hele tiden nye og bedre IT-produkter; bl.a. chips, der kan mere, og som øger sikkerheden i forhold til hacking. Derfor er den nye mekaniske energimåler sensonic opdateret på en række parametre. Designet er mere nutidigt, så det passer bedre ind i folks hjem, og er med en indbygget radio”, forklarer teknisk chef Jens Lunding, der samtidig gør op med en myte.

”Der er en generel forståelse af, at alle målere skal være ultralydsmålere. Men en mekanisk måler er billigere, og den opfylder alle de samme krav som en ultralydsmåler. istas sensonic-målere er således typegodkendt til 10 års levetid, hvilket er den højeste levetid, energimålere kan typegodkendes med. Herudover er det i øvrigt vores mest brugte energimåler i den almennyttige sektor”.