ista takker for samarbejdet under corona

”I en tid hvor praktisk talt hele Danmark arbejdede hjemme, opererede ista stadig med installation og aflæsning af målere ude i boligerne. Det kunne kun lade sig gøre, fordi der var stor forståelse fra både beboernes og administratorernes side i forhold til, hvordan man kunne tilgå lejlighederne på en sikker og betryggende vis, og naturligvis i henhold til alle sundhedsmyndighedernes forskrifter. Det er vi meget taknemmelige og glade for”, fastslår salgsdirektør Hans Henrik Finne. 

ista har ikke har haft en eneste oplevelse, hvor en montør enten blev smittet eller smittede andre med corona.

I nedlukningsperioden var istas montører inde i over 200.000 boliger, og Hans Henrik Finne fortæller, at man under nedlukningen ikke har haft en eneste oplevelse, hvor en montør enten blev smittet eller smittede andre med corona.

”At vi også under nedlukningen gennemførte udskiftninger af målerne og holdt produktionen i gang trods corona-restriktioner, kommer i øvrigt både os og ikke mindst boligselskaberne til stor gavn nu”, lyder det fra Hans Henrik Finne. ”For verden står overfor en global varemangel, men fordi vi hele tiden har været på forkant, har vi faktisk ikke oplevet den hos ista”.

”Så vi er meget glade for, at vores kunder under nedlukningen har været så samarbejdsvillige, som tilfældet var, og at alle parter holdt den fornødne afstand, selv om vores montører på et tidspunkt for mange var dagens festlige indslag”, slutter Hans Henrik Finne med et smil.

Under corona-nedlukningen var istas montører et velkomment indslag i en lidt kedelig hverdag, og mange beboere var så interesseret i arbejdet, at montørerne fik trykt ”Hold afstand til mig” på deres T-shirts. Foto: Nils Holm.