Færre arbejdsprocesser og færre fejl

”En af de store fordele med Uniks ForbrugsConnect og istas ADE® bliver, at vi ikke længere skal vente syv-otte uger på at få et regnskab retur, det kan ske langt hurtigere”, siger Lene Eskildsen fra FA09.

Hele ejendomssektoren bliver og har længe været mødt med store krav om effektivitet. En uundgåelig del af effektiviseringen er digitaliseringen, og Uniks ForbrugsConnect er nu også en del af den.

I hverdagen ude i boligforeningerne og hos administratorerne handler det om at gøre tingene hurtigere og billigere. Med ADE® (Automatic Data Exchange) spares arbejdsprocesser og kæden af mennesker, der arbejder med forbrugsregnskaberne minimeres. Det betyder, at man sparer tid og ressourcer, minimerer fejl og ikke mindst altid overholder GDPR ved flytninger. 

En af de store fordele bliver, at vi ikke længere skal vente syv-otte uger på at få et regnskab retur.


Administrationsorganisationen FA09, der administrerer for syv boligselskaber i københavnsområdet, har arbejdet med Unik igennem en årrække, og i august 2022 valgte man at implementere ADE®.  Lene Eskildsen, der er økonomiassistent i FA09 har stået for det indledende arbejde med ADE®, og hun ser fine perspektiver i forhold til en hurtigere behandlingstid og sparede ressourcer i fremtiden. 

”En af de store fordele bliver, at vi ikke længere skal vente syv-otte uger på at få et regnskab retur, men at det kan ske betydeligt hurtigere, og at regnskaberne opdateres løbende", fortæller Lene Eskildsen. Hun ser også frem til, at lejerne kan få adgang til at se deres forbrug på ista online.

Ud over en kortere behandlingstid, mener Lene også, at man ser ind i en fremtid, hvor man, ud over at spare ressourcer, også vil opleve færre menneskelige fejl. ”Alt andet lige; når der kun er et enkelt menneske, der taster oplysninger ind, og resten sker automatisk, vil fejlniveauet falde”, siger hun. Samtidig har FA09 et mål om at blive papirfrit, og det spiller også meget fint sammen med, at alle data nu leveres digitalt via ADE®.

Indtil videre har Lene prøvet ADE® på et mindre antal ejendomme. ”Men systemet skal selvfølgelig stå sin helt store prøve, når vi skal lave årsafregninger omkring 31.12., hvor planen også er, at alle økonomimedarbejdere på kontoret skal arbejde med ADE® – og ikke bare mig”, slutter Lene Eskildsen.

ADE® er også muligt, hvis du er kunde hos EG Bolig.

Med ADE® minimeres arbejdsprocesser og antallet af mennesker, der arbejder med forbrugsregnskaberne. Det giver færre fejl.