Forbrugsoplysninger er ”det nye sort”

Fra at ikke mange interesserede sig for det, er forbrugsoplysninger i dag blevet et nyt boomende interesseområde for rigtig mange mennesker. Her kan beboerne se forbruget, sammenholde det med sidste års forbrug og ikke mindst forsøge at spare og sikre, at man ikke bliver overrasket af en stor efterregning.

”Man kan ikke justere på noget, man ikke ved, hvad er! Derfor er det lige nu vigtigere end nogensinde at have styr på forbruget for på den måde at imødekomme de eventuelle prisstigninger på energien”. Det pointerer salgsdirektør i ista, Hans Henrik Finne. 

Lige nu ser vi en eksplosiv udvikling i antallet af forbrugere, der anvender istas app og online muligheder. Rigtig mange har taget muligheden for at se forbrugsoplysningerne til sig.

Forbrugsoplysninger er et lovkrav, der er beskrevet i Faktureringsbekendtgørelsen § BEK 734. Her står det beskrevet, at man skal kunne se sit forbrug hver måned, hvis man har fjernaflæste målere.

Men hvor det tidligere var et spørgsmål om at leve op til bekendtgørelsen om forbrugsoplysninger, handler det nu om at kunne se sit forbrug for rent faktisk at gøre noget ved det og dermed nedbringe sine energiomkostninger. ista leverer derfor forbrugsoplysninger hver måned via app, direkte til beboernes mail eller til omdeling. 

”Lige nu ser vi en eksplosiv udvikling i antallet af forbrugere, der anvender istas app EcoTrend og vores ista online muligheder. Rigtig mange har taget muligheden for at se forbrugsoplysningerne til sig, og vi får et stort, positivt feedback”.

Slutbrugerne vil gerne forstå deres forbrug, og de vil gerne se konsekvensen af de stigende energipriser og løbende følge med. ”De vil konkret se; hvordan ser det ud for mig? Kan jeg tage til Grand Canaria på ferie, eller får jeg en stor ekstraregning. De spørger ind til, hvad de kan gøre, og de vil gerne se udviklingen sammenlignet med året før”, fortæller Hans.

Hvad betyder det for mig?
Mange forsøger at finde ud af, hvad de stigende energipriser kommer det til at betyde for dem.

”Men her må vi desværre sige, at det afhænger af fjernvarmeværkets brændselsmix. Vi kan ikke vide, om fjernvarmeværket er gasforsynet alene, eller om der er andre eller flere varmekilder, og det har stor betydning, hvis man skal sammenholde sidste års varmeomkostninger med omkostningerne år”, forklarer Hans og fortsætter: "ista er klar til at levere mere præcise prognoser for omkostningerne til varmeforbrug, når fjernvarmeværkerne bliver i stand til at levere informationer om brændselsmix og omkostninger hver måned".

Derfor, slår han fast, er det vigtigt, at man sammenholder årsforbrugene – og orienterer sig på det lokale forsyningsselskabs hjemmeside med hensyn til udviklingen i energiprisen, for at finde ud af, om man får en prisstigning på energien eller ej.

Hans er dog ikke i tvivl om, at den energikrise vi er i lige nu, i høj grad vænner beboerne til at orientere sig om deres forbrug. ”Og det, tror jeg, de vil blive ved med fremadrettet – også når krisen er ovre. For fremadrettet kommer der andre parametre i spil. Bl.a. kan man se, hvor meget af den energi, som benyttes, der er grøn og hvor meget, der er sort; altså fossile brændstoffer. Det betyder, at vi i fremtiden vil se forbrugerkrav i forhold til både grøn energi og i forhold til en stabil og billig forsyning”.

Med de stigende energipriser har ista set en eksplosiv udvikling i forbrugernes interesse for at følge med i deres energiforbrug.