ista tænker i energispare-baner

Hos ista er det en naturlig del af hverdagen at tænke i at spare på energien. For beboerne, for administratorerne, internt og oppe i helikopteren. For viden er vejen frem. 

”Hos ista arbejder vi som bekendt med energimåling, og i den energikrise vi er i lige nu, er det derfor ganske naturligt for os, at vi føler et ansvar for at yde vores bidrag på flere plan”, fastslår salgsdirektør Hans Henrik Finne.

I forhold til istas kunder gør man en stor indsats for at give relevante og brugbare råd til de mange bekymrede beboerne, der ringer ind, så de kan spare mest muligt – uden at det går ud over indeklimaet.

”Vi tager også gerne snakken med boligforeningerne og administratorerne. For det handler i høj grad om at øge bevidstheden på området og sikre, at der en balance imellem energibesparelse og indeklima. 

Allerede inden krisen, var vi i ista i gang med at tage initiativer til at blive grønnere. ista har et overordnet mål om at blive emissionsfri i 2030.

Ydermere investerer ista gerne i forskning på området. Bl.a. deltager man i et projekt på DTU omkring indeklima. ”Vi mener, at viden er vejen frem i forhold til at aflive myter og sikre, at vi fremadrettet kan arbejde ud fra faktuelle informationer. Projektet med DTU kan der læses mere om andetsteds i dette nummer af istaNyt”.

Internt tænker ista naturligvis også energisparerådene ind i dagligdagen. Som i offentlige kontorbygninger er temperaturen sænket til 19 grader, og antallet af lyskilder er reduceret markant, for at opnå en besparelse på energien. ”Men allerede inden krisen, var vi i ista i gang med at tage initiativer til at blive grønnere. ista er allerede i dag CO2-neutrale, men vi har et overordnet mål om at blive emmisionsfri i 2030, så i flere år har vi arbejdet på at optimere og ikke mindst minimere energiforbruget og omlægge fra fossile brændstoffer til en mere miljømæssig korrekt energiforsyning, hvor vi kan”, slutter Hans Henrik Finne.