En udfordrende tid

Vi lever i en både udfordret og udfordrende tid. Energipriserne er steget med raketfart til voldsomme højder, og danskerne er naturligt nok blevet meget opmærksomme på at spare, hvor spares kan. Det er naturligvis også et emne, der fylder meget hos os, og vi har af samme grund den seneste tid haft stort fokus på, hvordan vi kan imødekomme danskernes behov. Det har bl.a. udmøntet sig i nye og opdaterede produkter til visualisering af forbrug – og de er blevet taget godt imod.

Det øgede fokus på energipriserne betyder, at forbrugsoplysninger er ”det nye sort”. De er nemlig på rekordtid blevet et boomende interesseområde for rigtig mange mennesker, for man kan som bekendt ikke justere på noget, man ikke ved, hvad er! Det kan du bl.a. læse mere om i dette istaNyt.

Hos ista er det, som sagt, også umuligt at ignorere udviklingen. Vores kundecenter får mærkbart flere henvendelser fra bekymrede beboere, og det pres forventer vi kun vil stige. Derfor har vi forberedt os med et forøget mandskab, der kan tage dialogen og give gode råd. 

Men man skal leve i nutiden – og kigge ind i fremtiden. Derfor er ista meget glade for at være en del af et projekt på DTU, hvor man forsker i 4. generations fjernvarme. Det sker via et stort projekt, der skal ende ud i, at den danske boligsektor får værktøjer og metoder, de kan bruge til at nå den europæiske målsætning om at sænke temperaturniveauet på såvel frem- som returløbsvandet til gavn for miljøet. 

Sidst men ikke mindst skal det nævnes, hvordan vores kunder på forbilledlig vis har bakket op om os og givet os tid til at komme tilbage til normal drift igen efter det hackerangreb, vi var udsat for i sensommeren. Det er vi dem meget taknemmelige for. Og vi er glade for at fortælle, at vi er 100 % tilbage, og at der ikke er sket datatab i Danmark.

Jeg håber, at du tager godt imod dette nummer af istaNyt og ønsker dig god læselyst!

Benny Mathiesen
Adm. direktør

PS: Har du ros eller ris, en god idé til magasinet eller til ista, vil jeg sætte pris på at høre fra dig på benny.mathiesen@ista.dk