Vi tager dialogen med beboerne

istas kundecenter får mærkbart flere henvendelser fra beboere, der er bekymrede for de stigende energipriser, og ikke mindst når årsafregningerne sendes ud forventes et øget pres på telefonerne.  Det har man naturligvis forberedt sig på med et forøget mandskab, der kan tage dialogen og give gode råd.

Energipriserne stiger. Det betyder, at beboerne rundt omkring i landets boligforeninger naturligt nok bekymrer sig om deres kommende regninger. Det mærker man også i istas kundecenter, hvor man modtager betydeligt flere opkald fra bekymrede beboere end normalt.

Fuld bemanding in kundecenteret
”Derfor har vi selvfølgelig sørget for, at vi er fuldt bemandede i vores kundecenter for at sikre, at vi har tilstrækkeligt med man power til at tage imod beboernes opkald, som vi især får i forlængelse af udsendelsen af årsafregning i perioden januar til april”, forklarer operations manager Michael Gessner Nielsen, der tilføjer, at det ikke er nyt for ista at skulle allokere flere ressourcer i kundecenterets travle forårsperiode.

Men den øgede interesse for at få svar på energirelaterede spørgsmål mærkede istas kundecenter allerede i november, og det er usædvanligt. 

I dag får mere end halvdelen af beboere over hele landet månedlige forbrugsinformationer, og en del af dem har en øget interesse for og spørgsmål til deres forbrug.

Flere spørgsmål til forbruget
”I dag får mere end halvdelen af beboere over hele landet månedlige forbrugsoplysninger, og en del af dem har en øget interesse for og spørgsmål til deres forbrug og ikke mindst til udviklingen i deres forbrug, ganske enkelt fordi de er nervøse for, at der pludselig kommer en stor, uforudset regning”, fortæller Michael.

På istas platform, app'en EcoTrend og de månedlige forbrugsoplysninger kan beboerne se forbruget i kroner, herunder et forventet årligt forbrug, som indikerer, hvordan regningen kommer til at se ud, hvis forbruget fortsætter uændret. ”Det er der mange, der har spørgsmål til, og mange vil gerne i dialog med vores medarbejdere om, hvordan de kan spare på forbruget. Derfor har vi også givet vores medarbejdere et ”brush up” på sparerådene, så de kan hjælpe de beboere, der ringer på den bedst mulige måde”.

Michael fortæller også, at mange ringer ind med mere konkrete spørgsmål til økonomien; justering af aconto, opsplitning af efterbetalingerne med mere. ”Men det har vi i ista ikke noget med at gøre”, understreger han. I de tilfælde skal man ringe til sin administrator.

ista har skrevet til de boligforeninger, der benytter gas som opvarmningsform, for at opfordre til at hæve aconto- betalingerne, så beboerne undgår store efterregninger, og Michaels indtryk er, at boligforeninger, der har de udfordringer allerede er på sagen.

Størstedelen er ikke berørt
Michael fortæller, at størstedelen af beboerne i boligforeninger med fjernvarme rent faktisk ikke er berørt af prisstigningerne. Bl.a. forventes der slet ingen prisstigninger i københavnsområdet, fordi opvarmningsformen primært er affaldsafbrænding og ikke gas. ”Og det er jo en god nyhed at kunne give rigtig mange af dem, der kontakter vores kundecenter”, lyder det fra Michael.

På istas hjemmeside findes desuden en FAQ, hvor man kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål. ”Den er vi lige nu i fuld gang med at pudse af, så den fremadrettet tager højde for spørgsmål relateret til stigningerne i energipriserne”, slutter Michael Gessner Nielsen.

Der er fuld bemanding i istas kundecenter, som er klar til at tage imod opkald i forlængelse af udsendelsen af årsafregningen i perioden januar til april.