Så er der nyt i bekendtgørelserne!

Se nedenfor, hvad du skal være opmærksom på. 
 

Ny målerbekendtgørelse

Målerbekendtgørelsen BEK nr. 563

Pr. 25. oktober 2020 må der ikke længere installeres fordampningsmålere – kun fjernaflæste målere (§1, stk. 9).

Fra d. 1. januar 2027 skal alle målere være fjernaflæste – eksisterende fordampningsmålere skal være udskiftet (§1, stk. 10).

Dispensation kan opnås, hvis en udskiftning ikke synes omkostningseffektivt.

 

Faktureringsbekendtgørelsen BEK nr. 1506

25. oktober 2020 træder den nye faktureringsbekendtgørelse, der er en del af EED2, i kraft. Ifølge bekendtgørelsen skal følgende fremgå af slutfakturaen: 

  1. De faktiske og aktuelle priser og det faktiske og aktuelle forbrug.
  2. Brændselssammensætningen og forbrugernes årlige el- og gasemission skal oplyses. Med andre ord: Beboerens CO2-aftryk.
  3. Energiforbruget skal sammenlignes op mod energiforbruget året før.
  4. Kontaktoplysninger til slutkundeorganisationer, energimyndigheder med videre, skal forefindes.
  5. Hvor og hvordan man kan klage, skal oplyses.
  6. Energiforbruget skal sammenlignes med året før og sættes op mod gennemsnittet.

Ovennævnte krav til årsfakturaen er nævnt i faktureringsbekendtgørelsens §14. §15, som omhandler forbrugsoplysninger, endvidere står at der kræves en løbende oversigt over beboeren faktiske varmeforbrug. 

”De oplysninger, der er nævnt i den nye faktureringsbekendtgørelse §15, skal i første omgang tilgå beboeren 2-4 gange om året. Fra 1. januar 2022 skal der foreligge månedlige forbrugsinformationer.”