Myndighederne har hørt branchen. Fristen for levering af forbrugsregnskaber suspenderes grundet corona

Tak til alle for en hurtig, målrettet håndtering og eksekvering af sagen.

I et hurtigt etableret fællesskab med Boligselskabernes Landsforening, Brunata, Ejendom Danmark, Techem Danmark, Dansk Industri og ista Danmark har branchen udvist rettidig omhu og har anmodet om en midlertidig dispensation fra de gældende tidsfrister for forbrugsregnskaber ved et fælles brev til Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeren og Boligministeren.

Den anmodning er nu imødekommet. Folketinget har hastebehandlet lovforslag L 158, som blev vedtaget sent på dagen den 31. marts 2020. Lovforslaget giver de ansvarlige ministre for Erhvervslejeloven, Lov om Leje og Lov om leje af almene boliger mulighed for at forlænge tidsfristen.

”Jeg er derfor indstillet på hurtigst muligt at sørge for, at der som et element i foranstaltningerne til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 sker suspendering af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskab i lejelovgivningen i en periode på 6 måneder.” oplyser, Boligminister, Kaare Dybvad i et brev til de involverede parter.

For branchen betyder det, at vi kan fastholde den høje kvalitet på forbrugsregnskaber overfor lejere og beboere og dermed opretholde den troværdighed, de viser os.

Vi er glade for, at branchen kan stå sammen om så vigtigt et emne og medvirke til en løsning til gavn for vores kunder.