Nyt krav:

Der skal installeres individuelle varmtvandsmålere

Som udgangspunkt skal der ifølge bekendtgørelse nr. 563 § 6, stk. 2, installeres individuelle varmtvandsmålere i lejlighederne i alle eksisterende flerbrugerejendomme inden 31.12.2016. Dog skal det kun ske under forudsætning af, at det er teknisk muligt og omkostningseffektivt.

Det betyder, at mange ejendomme inden årsskiftet skal:

  • Vurdere om det er teknisk muligt at installere individuelle varmtvandsmålere
  • Beregne om det er rentabelt at installere målere
  • Installere målerne hvis forudsætningerne er til stede

Individuelle varmtvandsmålere i flerbrugerejendomme byder på flere fordele. Ikke mindst giver målerne et incitament til at spare på vandet og derved spare på energien. Andre fordele:

  • En mere nøjagtig fordeling af forbrugsudgifterne
  • Der betales kun for det faktiske forbrug
  • Det er muligt at se resultaterne af egne daglige sparetiltag

Kontakt ista og få hjælp med en rentabilitetsberegning

Kontakt istas salgsafdeling på 77 32 33 00 for mere info. Vi udarbejder gerne en rentabilitetsberegning for din ejendom, og giver tilbud på installation af målere.

Mere info om kravene til måling af varmt vand

Bekendtgørelse nr. 563 af 02/06/2014  (måling af varmt vand)
Artikel om vejledning til ny bekendtgørelse (BEK nr. 563)