Krav til måling af ejendommens samlede forbrug af det varme vand

Med EU’s Energieffektiviseringsdirektiv er det blevet et krav, at alle ejendomme skal måle mængden af det vand, der opvarmes og anvendes til varmt brugsvand. Til det formål skal der installeres en måler på tilgangen til varmtvandsproduktionen; typisk i varmecentralen.

Mange ejendomme har endnu ikke har fået installeret denne måler, og lever dermed ikke op til kravet i Bekendtgørelse nr. 563, § 6, stk. 3.

Når måleren er installeret, vil det være muligt at få en mere nøjagtig fordeling af energiudgifterne og dermed også for at få et bedre grundlag i forhold til kunne vurdere, hvor der er behov for at sætte ind med sparetiltag.

Samtidig vil måleren indgå i beregningen af fordelingen mellem energiforbruget til opvarmning og til produktion af det varme vand for bygningen som helhed.

ista tilbyder at stå for installationen af den krævede måler til en fast pris.  Det betyder, at omkostningen kendes, så der ikke er nogen risiko for ekstraregninger.


Kontakt ista og få et fast tilbud

Kontakt istas salgsafdeling på 77 32 33 00 for mere info. Til mindre ejendomme afgives fast tilbud uden gennemgang af installationsforholdene. Tilbud på større ejendomme kræver en gennemgang af installationsforholdene inden afgivelse af fast tilbud.


Mere info om kravene til måling af varmt vand

Bekendtgørelse nr. 563 af 02/06/2014  (måling af varmt vand)

Vejledning nr. 11032 af 18/11/2015 (måling af varmeenergi)

Artikel om vejledning til ny bekendtgørelse (BEK nr. 563)