Den nye lejelov koster udlejerne penge

Udlejerne er dem, der står tilbage med regningen, hvis det tilrettede forbrugsregnskab udsendes for sent. Og det kan være helt uforskyldt! ”Derfor skal vi levere regnskaberne så hurtigt og så korrekt som muligt”, lyder det fra chef for varmeregnskab og service hos ista, Peter Lysdahl.

Det er blevet sværere at rette fejl i varmeregnskabet. Det er der ingen tvivl om, selvom der endnu ikke er nogen retspraksis på området. Det ses tydeligt igennem det seneste års arbejde med konsekvenserne af den forenkling af lejeloven, der skete for et år siden – i juli 2015.

”Sker der en fordelingsfejl enten fra udlejerens eller fra vores side, giver det udfordringer i forhold til fristen for omarbejdelse. Tidligere skulle udlejeren rette fejl i forbindelse med fordelingsregnskabet ved at sende en skriftlig meddelelse til de berørte lejere, nye opgørelser blev udarbejdet og de dannede grundlag for, hvad der enten skulle efter- eller tilbagebetales”, forklarer Peter Lysdahl. I komplicerede sager kunne dette tage op til et halvt år.

”I dag skal fordelingsregnskabet afsluttes indenfor fire måneder efter regnskabsperiodens slutdato. Vi skal naturligvis bruge tid til at foretage aflæsninger og lave regnskabet. Men der kan let opstå problemer; det kan være problemer med at indhente manuelle aflæsninger hos lejerne, eller at udlejer eksempelvis afleverer udgiftsoplysningerne og á conto listen sent eller andet”.

”Da lejerne har en indsigelsesfrist på 6 uger, betyder det, at man er nødt til at udsende regnskabet senest to en halv måned efter regnskabsperiodens slutdato, hvis man vil sikre sig, at man kan nå at rette fordelingsfejl, udarbejde et nyt regnskab og overholde den nye lovgivning vedrørende rettelse af fejl indenfor den generelle fire måneders frist”, forklarer Peter Lysdahl.

Overholdes fristen ikke, betyder det, at udlejeren mister retten til at kræve tillægsbetaling hos beboeren!

Peter Lysdahl fortæller videre, at der endnu ikke er nogen retspraksis på området, idet den nye lejelov gælder for regnskaber, der har en startdato fra og med 1. juli 2015. De første af disse regnskaber er lige blevet udarbejdet og udsendt i løbet af sommeren 2016.

60 pct. inden for ni dage
ista Danmark gør, hvad man kan for at sikre, at udlejer ikke kommer til at stå i en situation, hvor man ikke kan opkræve restbeløb for varme af en beboer.

”Vi leverer 60 pct. af vores regnskaber inden for ni dage, efter vi har modtaget de sidste informationer fra udlejeren”, fortæller han, og slår fast, at man fra ista’s side vil gøre sit til at levere hurtigst muligt, undgå fejl og optimere processen endnu mere.

”Men det bliver interessant at se, om man vil tolke ændringen som en skærpelse af tidsfristen, eller om man vil fortsætte den hidtidige retspraksis”, slår Peter Lysdahl fast.

Indtil det er på plads, kan Peter Lysdahl kun opfordre udlejerne til at sende informationerne hurtigst muligt til regnskabsleverandørerne, så de kan få de færdige regnskaber retur igen hurtigst muligt, og dermed at varmeregnskabet kan færdiggøres inden for den fastsatte tidsramme.