Øvrige henvendelser Sjælland, Lolland, Falster

Service

Tlf.: 77 32 33 66 (kl. 9-14)

service@ista.dk

Årsaflæsning

Tlf.: 77 32 32 84 (Kl. 9-14)
aflaesning@ista.dk

Flytteaflæsning

Tlf.: 77 32 33 77 (kl. 9-14)
flytte@ista.dk

Bornholm

Årsaflæsning samt reparation af målere
Tlf.: 77 32 32 08 (kl. 8-9)