Bæredygtighedsrapport 2021-2022

I en tid med store sociale og politiske udfordringer, har energibesparelser, bevarelse af ressourcer og beskyttelse af klimaet aldrig været vigtigere. Energieffektivitet og beskyttelse af miljøet er et globalt problem, som vi kun kan løse ved at forene kræfterne.

Skal de europæiske klimamålsætninger nås, kræver det, at ejendomsbranchen reducerer CO2-udledningen drastisk i de kommende år. Udover at have knowhow og innovative løsninger, der understøtter dette, er vi i ista også et ledende eksempel. Vi har siden juni 2021 været klimaneutrale, og vores mål er at reducere vores CO2-udledning til netto 0 inden 2030.

Vi har derfor indført et ’All for Zero’ princip, der indebærer, at vi systematisk reducerer CO2-udledningen i alle dele af virksomheden, og vi er allerede godt på vej mod en mere klimavenlig fremtid.

Du kan læse mere om, hvad vi gør og vores fremskridt i den seneste bæredygtighedsrapport nedenfor.