Vi gör energi transparent

ista är ett världsledande företag som erbjuder energitjänster för att optimera energieffektiviteten i byggnader - särskilt i bostäder och kommersiella fastigheter. Vi gör den enskilda energi- och vattenförbrukning transparent.      

Vi hjälper fastighetsförvaltare, ägare och invånare i hela världen för att mäta, visualisera, avräkna och hantera individuell energi- och vattenförbrukning. Idag finns ista representerat i 22 länder inklusive Kina, Ryssland, Förenade Arabemiraten och de flesta europeiska länder.

Korrekta värmeavläsningar

Med en elektronisk värmemätare från ista, är du säker på exakta och korrekta, automatiska avläsningar. Mätaren är anpassad för både bostäder och kommersiella fastigheter.

Brandvarnare

istas fjärrövervakade brandvarnare är bland de säkraste och mest avancerade på marknaden. Alla larms huvudfunktioner övervakas via Istas trådlösa radionät.

Noggrann mätning av stora och små vattenflöden

Med istas vattenmätare får du inte bara exakta mätare, utan också robusta och godkänd mätare som även mäter små vattenflöden, dessa har en lång livslängd och hög tillförlitlighet.