ista Danmark

Benny Mathiesen

Administrerende direktør

Benny Mathiesen er født i 1966 i Esbjerg. Han begyndte sin karriere i ista koncernen i 2003, som direktør for Clorius Varmemålerkontor I/S i Odense. Clorius Varmemålerkontor I/S er et datterselskab af ista Danmark A/S. I 2006 blev Benny Mathiesen udnævnt til direktør for ista Danmark A/S, og i 2009 blev han sideløbende hermed også Regionalchef for Region North Europe. Fra februar 2016 blev Bennys ansvarsområdet udvidet til også at omfatte regionen ”Emerging Markets”, og består dermed af landende Danmark, UK, Norge, Sverige, Kina, Tyrkiet, Rusland, Hviderusland og de Forenede Arabiske Emirater. Benny Mathiesen har igennem tidligere ansættelser i den industrielle sektor erhvervet sig stor erfaring bl.a. indenfor energiområdet. 

ista International

Thomas Zinnöcker

Chief Executive Officer

Thomas Zinnöcker, født 1961, har overtaget stillingen som CEO hos ista den 1. marts 2016. Han har betydelig erfaring fra den tyske ejendomsbranche, og har beklædt en rækker ledende stillinger i flere forskellige virksomheder. Som Vice CEO hos Tysklands største boligselskab, Vonovia SE, har han senest bl.a. været ansvarlig for en vellykket integration af GAGFAH Group, hvor han tidligere har været ansat som CEO fra april 2013. Inden da var han øverste ansvarlig hos GSW Immobilien AG i otte år. Hos ista vil Thomas Zinnöcker være ansvarlig for ista koncernen inklusiv vores regionale virksomheder, corporate funktioner så som Communications and Public Affairs, HR og Marketing og Business Development.

Christian Leu

Chief Financial Officer

Christian Leu, født i 1965, har siden maj 2006 været medlem af direktionen i ista. Schweizeren begyndte sin karriere i 1989 som analytiker ved Compaq (Schweiz). Efter forskellige ledende stillinger hos Compaq i Schweiz og Tyskland påtog han sig i 1999 stillingen som økonomidirektør hos Leica Geosystems Holding. Christian Leu var ansvarlig for finans, skat, controlling, planlægning, virksomhedsfinansiering, IR og jura. Hos ista bestrider Christian Leu stillingen som CFO med ansvar for finansiering og controlling for ista International.

Jochen Schein

Chief Operating Officer

Jochen Schein er født i 1972. Han har en diplomingeniøruddannelse fra universitetet i Karlsruhe indenfor IT og Operations. Han begyndte sin karriere i München i 1998, hvor han arbejdede for en international management konsulent virksomhed. I 2003 flyttede han til istas Essen Holding selskab, og startede som Projektchef i Corporate Development. I 2007 blev Jochen Schein forfremmet til Chief Operating Officer (COO) i ista Deutschland. I juli 2010 overtog han positionen som COO i ista International.