istaNyt januar 2023

En udfordrende tid

Vi lever i en både udfordret og udfordrende tid. Energipriserne er steget med raketfart til voldsomme højder, og danskerne er naturligt nok blevet meget opmærksomme på at spare, hvor spares kan. Det er naturligvis også et emne, der fylder meget hos os, og vi har af samme grund den seneste tid haft stort fokus på, hvordan vi kan imødekomme danskernes behov. Dette og meget mere kan du læse mere om i dette nummer af istaNyt.

Læs Benny Mathiesens leder

Forbrugsoplysninger er ”det nye sort”

Man kan ikke justere på noget, man ikke ved, hvad er. Derfor er det lige nu vigtigere end nogen sinde at have styr på forbruget for på den måde at imødekomme de eventuelle prisstigninger på energien. Fra at ikke mange interesserede sig for det, er forbrugsoplysninger i dag blevet et nyt boomende interesseområde for rigtig mange mennesker, og lige nu ser vi en eksplosiv udvikling i antallet af forbrugere, der anvender istas app og online muligheder.

Læs om de nye tendenser

Pas på temperaturen i boligerne

Generelt er der meget få problemer med indeklimaet i de danske boliger. Lige nu står vi dog i en situation, hvor priserne på energi er at så høje, at nogle beboere kan  have svært ved at betale regningerne.

”Men hverken en total nedlukning for varmen eller brugen af alternative varmekilder som olie-, gas-  og petroleumsovne, er en god idé”, lyder det fra istas tekniske chef, Jens Lunding. Han foreslår derfor, at man som administrator opfordrer forbrugeren til at holde øje med varmeforbruget i f.eks ista online eller istas app, samt sørge for at der bliver udluftet i boligen.

 

DTU forsker i 4. generations fjernvarme – og ista er med

Den danske fjernvarmeindustri har, ligesom det meste af resten af den europæiske fjernvarmeindustri, sat sig et mål om at minimere forbrugsomkostningerne ved at sænke temperaturniveauet for både frem- og returløbsvand. Derfor har DTU Byg igangsat flere omfattende projekter, som ista er en del af, med det formål at give fjernvarmeselskaber og varmedistributionsselskaber nye serviceværktøjer og dermed energibesparelser på 10-20 % om året.

Læs om forskningsprojektet

Hvor langt er du med BEK 734, EED?

Bekendtgørelsen kræver, at udlejer leverer forbrugsoplysninger en gang om måneden. Størstedelen af de ista-kunder, der har fjernaflæselige målere, har tilkøbt forbrugsoplysninger fra ista. 

istas forbrugsoplysningsplatform ista online og app’en EcoTrend, som er blevet udviklet i samarbejde med slutbrugere, har i dag opnået en tilslutning på mere end 55 % af alle de ejendomme, hvor der er fjernaflæselige ista-målere.

Hvor er du i processen? 
Ring og få en snak med ista om, hvordan du som administrator kan nå ud til vores fælles kunder; beboerne.

Vi er kommet stærkere og mere sikre tilbage efter hackerangreb

I sensommeren var ista udsat for det, alle virksomheder frygter, nemlig et hackerangreb på koncernen. Alle istas kontorer verden over var berørt, og ganske uundgåeligt berørte det desværre også istas kunder. Heldigvis skete der ingen datatab i Danmark, og i dag er ista 100 % tilbage med endnu bedre og større it-sikkerhed.

Læs om fremtiden efter hackeranbrebet

 

Vi tager dialogen med beboerne

istas kundecenter får mærkbart flere henvendelser fra beboere, der er bekymrede for de stigende energipriser, og ikke mindst når årsafregningerne sendes ud forventes et øget pres på telefonerne. Det har vi naturligvis forberedt os på med et forøget mandskab, der kan tage dialogen og give gode råd.

Sådan håndterer vi det øgede pres

 

ista tænker i energispare-baner

Hos ista er det en naturlig del af hverdagen at tænke i at spare på energien. For beboerne, for administratorerne, internt og oppe i helikopteren. Vi gør en stor indsats for at give kunderne relevante og brugbare råd, og tager også snakken med boligforeningerne og administratorerne for at sikre balance imellem energibesparelse og indeklima. Internt tænker vi selv energisparerådene ind i dagligdagen, og har et mål om at blive emmisionsfri i 2030.

Læs om istas grønne fremtidsplaner

Færre arbejdsprocesser og færre fejl

Administrationsorganisationen FA09, der administrerer for syv boligselskaber i københavnsområdet, har arbejdet med Unik igennem en årrække, og i august 2022 valgte man at implementere ADE®. Det betyder, at man sparer tid og ressourcer, minimerer fejl og altid overholder GDPR ved flytninger. Men den helt store fordel er, man ikke længere skal vente syv-otte uger på at få et regnskab retur.

Læs om FA09's erfaringer her

 

Tidligere udgaver

istaNyt 2023
istaNyt 2022
istaNyt 2021
istaNyt 2020
istaNyt 2019
istaNyt 2018
istaNyt 2017