Ochrona danych w ista

ista Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010442, REGON: 011304266, NIP: 525-10-01-318, kapitał zakładowy: 15 205 500 zł oraz spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej ista (dalej zwane łącznie jako „ista”) informuje, że są administratorem danych osobowych użytkowników stron internetowej gromadzonych w celu, zakresie i sposób niżej wskazany.

Ochrona danych osobowych jest dla ista kwestią bardzo ważną.

ista przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony danych i robi wszystko, aby zachować poufność danych tak Twoich jak i Twoich klientów /mieszkańców. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) i tylko w celu realizacji umów, wypełniania obowiązków prawnych oraz chronienia naszych własnych zasadnych interesów gospodarczych, w odniesieniu do porad i wsparcia udzielanych klientom, a także opracowywania produktów w sposób dyktowany przez popyt.

Wszyscy usługodawcy ista zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych także przestrzegają postanowień RODO zgodnie z art. 28 tego rozporządzenia. Monitorowaniem zgodności z tymi przepisami zajmuje się nasz inspektor ochrony danych.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Ilekroć użytkownik wchodzi na stronę ista i ilekroć uzyskuje dostęp do pliku, dane o tej czynności przechowywane są w pliku logowania. Nie dotyczą one konkretnej osoby, a tym samym ista nie może sprawdzić, który użytkownik pobrał jakie dane.

W ujęciu bardziej szczegółowym, w przypadku każdej wizyty na stronie, dokonuje się zapisu następujących danych:

 • nazwa pliku
 • data i godzina dostępu
 • ilość przesłanych danych
 • wiadomość, czy wejście zakończyło się powodzeniem
 • anonimowy adres IP
 • w razie potrzeby, system operacyjny i oprogramowanie przeglądarki na Twoim komputerze, a także
 • strona internetowa, z której wszedłeś na stronę ista

Nie mogą być tworzone osobiste profile użytkownika.

Powyższe dane ocenia się tylko dla celów statystycznych.

Dane osobowe będą gromadzone tylko jeżeli sam je przekażesz do ista, na przykład rejestrując się w celu przeprowadzenia badania lub realizacji umowy. Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim o ile ista nie jest do tego zobowiązana z mocy prawa. W zakresie, w jakim usługodawcy zewnętrzni stykają się z Twoimi danymi osobowymi, ista dba o to, aby przestrzegali oni przepisów prawa dotyczących ochrony danych za pomocą środków prawnych, technicznych i organizacyjnych, a także przeprowadzając systematyczne kontrole.

Ciasteczka (cookies):

ista posługuje się na swojej stronie tzw. ciasteczkami w celu sprawdzania, czy ten sam użytkownik/właściciel łącza internetowego korzysta wielokrotnie z oferty. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje w Twoim komputerze. Służą one optymalizacji obecności ista w Internecie i ofert firmy. Ciasteczka to zwykle tzw. „ciasteczka sesyjne”, które są usuwane po tym, gdy zakończysz wizytę na stronie.

Jednakże w niektórych przypadkach ciasteczka dostarczają informacji mających na celu automatyczne rozpoznawanie użytkownika na podstawie adresu IP przechowywanego w ciasteczkach. Uzyskane w ten sposób informacje służą optymalizacji ofert ista i ułatwiają Ci dostęp do strony internetowej firmy.

Możesz odmówić korzystania z ciasteczek wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może nie być możliwe.

1.1 Analiza sieciowa

1.1.2 Piwik PRO Analytics Suite

Do analizy i optymalizacji tej strony internetowej używamy oprogramowania analitycznego Piwik PRO Analytics Suite (piwikpro.de). Dane zebrane za pomocą tego oprogramowania mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem.  


Cele przetwarzania danych.
Ta lista zawiera cele, dla których dane są gromadzone i przetwarzane. Zgoda jest ważna tylko dla podanych celów. Zebrane dane nie mogą być wykorzystywane lub przechowywane do celów innych niż te wymienione poniżej:  

 • analiza,
 • optymalizacja,
 • wykorzystywane technologie,
 • pliki cookies,
 • zgromadzone dane.

Ta lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które są zbierane podczas lub za pośrednictwem korzystania z serwisu:

 • anonimowy, skrócony adres IP,
 • dane dotyczące użytkowania,
 • ID użytkownika (identyfikator),
 • data i czas wizyty,
 • adres URL odsyłającego,
 • odwiedzone strony internetowe,
 • rozdzielczość ekranu,
 • położenie geograficzne,
 • agent użytkownika,
 • ID odwiedzającego (identyfikator),
 • podstawa prawna.

Wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych jest wymieniona poniżej:
Art. 6, par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Miejsce przetwarzania danych: Unia Europejska.

Okres przechowywania danych: 
okres przechowywania danych to okres, w którym zebrane dane są przechowywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy nie są już potrzebne do określonych celów przetwarzania. Dane są przechowywane przez okres do 25 miesięcy.

Odbiorca danych: 
Piwik PRO Sp. z o.o.
Piwik PRO GmbH
Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie przetwarzającym dane. 

Poniżej znajdą Państwo adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej dane.
gdpr@piwik.pro 


Zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem natychmiastowym. 


Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://piwik.pro/privacy-policy/  
Kliknij tutaj, aby wycofać zgodę na wszystkich domenach firmy przetwarzającej dane https://piwik.pro/opt-out/  
 

Google Tag Manager

Google Tag Manager to rozwiązanie, którego możemy używać do zarządzania „tagami witryn internetowych” za pomocą interfejsu (umożliwiającego, na przykład, włączenie Google Analytics i innych usług marketingowych Google do naszej oferty online). Sam menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych dotyczących użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników odsyłamy użytkowników do następujących informacji o usługach Google. Zasady użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

1.2 Działania re-marketingowe i ciasteczka

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu lub określania „similar target group” Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google“). Cecha ta umożliwia przeglądanie intersujących Cię reklam na stronach internetowych Google Display Network. W tym celu. gdy odwiedzasz stronę internetową w Twojej przeglądarce przechowywane jest ciasteczko. Służy to rozpoznaniu Ciebie jako odwiedzającego stronę oraz określeniu wizyt oraz danych o korzystaniu z niej.

Zgodnie z informacjami własnymi Google, na serwerze przechowywane są dane logowania. Fragment adresu IP i ciasteczka są usuwane częściowo po 9 do 18 miesiącach. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy odwiedzić stronę www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google podaje przykład logowania na serwerze pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=pl#toc-terms-server-logs. Ciasteczka można wyłączyć w przeglądarce na szereg sposobów. Spowoduje to wyłączenie jej działania z remarketingu.

Google umożliwia pobranie wtyczki do przeglądarki, która na stałe wyłącza te ciasteczka, a którą można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Można także ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wyłączyć instalację ciasteczek.

Jeżeli chcesz sprzeciwić się śledzeniu Twojej aktywności w sieci, możesz to zrobić dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki w odniesieniu do instalacji ciasteczek. Informacje na ten temat można znaleźć pod następującymi linkami:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Kiedy odwiedzasz strony Google, przechowuje on ciasteczka. Możesz wyłączyć lub pozostawić aktywność tej funkcji. Jeżeli ciasteczko jest w dalszym ciągu aktywne, a Ty odwiedzasz niektóre strony, Google i ista mogą rozpoznać, że kliknąłeś reklamę umieszczoną przez ista i zostałeś w związku z tym przekierowany do strony ista.

Gromadzone informacje są wykorzystywane przez Google w celu generowania danych statystycznych dla klientów Adwords. Te dane obejmują informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamy i zostali przekierowani do stron oznaczonych znacznikiem do konwersji śledzenia.

Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=pl

Funkcję tę można wyłączyć tutaj.

1.4 Usercentrics

Korzystanie z platformy zarządzania zgodami Usercentrics 
Korzystamy z platformy zarządzania zgodami Usercentrics w celu zapewnienia zgodności z ustawowym przepisem zgodnie z art. 7 ust. 1 GDPR. Operatorem jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium. Usercentrics Consent Management Platform gromadzi dane z logów, agenta użytkownika (urządzenie, typ przeglądarki, język przeglądarki, wersja przeglądarki, rozwiązanie) i dane zgody (zgoda tak / nie, znacznik czasu, zakres danych, atrybuty danych, ID kontrolera, ID procesora, ID zgody) za pomocą Javascript. Ten JavaScript umożliwia Usercentrics GmbH informowanie użytkownika o określonych tagach i technologiach internetowych na naszej stronie internetowej oraz uzyskiwanie, zarządzanie i dokumentowanie zgody użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 GDPR, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do udowodnienia zgody (na podstawie art. 7 ust. 1 GDPR). Naszym celem jest poznanie i wdrożenie preferencji naszych użytkowników oraz ich legalne udokumentowanie w bezpieczny sposób. Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne w naszej dokumentacji i nie ma prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji. 

Możesz na stałe wyłączyć wykonywanie JavaScript w dowolnym momencie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, co również uniemożliwiłoby Usercentrics wykonywanie JavaScript. 

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych Usercentrics można znaleźć pod adresem: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Tutaj możesz wybrać swoje ustawienia prywatności:

2. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, ista podejmuje odpowiednie działania mające na celu przekazanie podmiotom danych wszystkich informacji i komunikatów dotyczących przetwarzania danych  w formie precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej, wyrażonych jasnym i prostym językiem. Informacje te przekazuje się na piśmie lub w dowolnej innej formie w tym, w stosownych przypadkach, drogą elektroniczną.

Ponieważ ista jako administrator przetwarza dane osobowe automatycznie, przekazuje Ci następujące informacje zgodnie z art. 13 RODO:

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
ista Polska Sp. z o.o., inspektor ochrony danych, al. 29 Listopada 155C, 31-619 Kraków, Polska, e-mail: odo.ista@ista.pl

Oto cel, dla którego mają być przetwarzane dane osobowe oraz podstawy prawne przetwarzania: Optymalizacja satysfakcji klienta oraz strony internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zasadny interes w tym zakresie należy dostrzegać w szczególności w pseudonimizowanym przetwarzaniu służącym optymalizacji strony internetowej.

Usuwanie danych i czas ich przechowywania

Dane osobowe podmiotów danych zostaną usunięte lub zablokowane z chwilą ustania celu ich przechowywania. Ponadto, dane mogą być przechowywane jeżeli zostało to przewidziane w regulacjach ustanowionych przez ustawodawcę unijnego lub krajowego, ustawach lub innych przepisach, którym podlega podmiot danych. Dane zostaną także zablokowane lub usunięte z chwilą upływu określonego powyższymi normami okresu ich przechowywania o ile nie zachodzi potrzeba ich dalszego przechowywania wynikająca z zawarcia lub realizacji umowy.

Newsletter

ista oferuje na swojej stronie opcję subskrypcji swojego newslettera, w którym systematycznie podawane będą informacje o zagadnieniach podejmowanych przez ista oraz o ofercie firmy. Aby otrzymywać newsletter, należy podać aktualny adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach jego otrzymywania. Adres e-mail, który podasz, zostanie sprawdzony przez ista pod względem jego prawdziwości i kompletności. Przechowywane będą Twoje dane logowania, a także Twój adres IP oraz data i godzina logowania. Służy to zabezpieczeniu przed niewłaściwym wykorzystaniem Twojego adresu e-mail przez nieupoważnione osoby trzecie. ista nie będzie gromadzić żadnych innych danych. Gromadzone dane będą służyły jedynie celom wysyłki newslettera. ista zobowiązuje się nie przekazywać gromadzonych danych innym osobom trzecim. Subskrypcję newslettera możesz anulować w dowolnym czasie bez podawania przyczyny, a strona ista nie będzie żądała żadnych informacji. Szczegóły podane będą w każdym newsletterze.

3. Korzystanie i ujawnianie danych osobowych oraz ich przekazywanie

Odwiedzający stronę internetową ista są zawsze informowani o tym, czy ich informacje są przekazywane osobom trzecim i mogą tym samym zdecydować, czy zgadzają się na przekazanie swoich danych osobowych osobom trzecim czy też nie.

3.1 Media społecznościowe / Zakładki społecznościowe

Na stronie ista zintegrowane są zakładki społecznościowe z LinkedIn i YouTube. Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, które umożliwiają korzystającym z takich usług pobieranie linków i wiadomości. Są one uwzględnione na stronie jedynie jako link do odnośnych serwisów. Po kliknięciu na dany zintegrowany element graficzny, zostaniesz przekierowany do strony dostawcy. Dopiero wówczas zostanie mu przekazana informacja o użytkowniku. W celu uzyskania informacji o postępowaniu z Twoimi danymi osobowymi podczas korzystaniu z tych stron, prosimy sięgnąć do odnośnych regulacji tych dostawców.

Uwaga: Przedstawione niniejszym dane o ochronie informacji dotyczą wyłącznie ofert ista przedstawianych w Internecie. Strona internetowa ista zawiera linki od innych stron. Prosimy zwrócić uwagę, że ista nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych ani treść tych innych usług oferowanych w Internecie. Zalecamy wszystkim korzystającym z Internetu, aby przed opuszczeniem strony ista zapoznali się z odpowiednimi uwagami dotyczącymi ochrony danych w innych serwisach internetowych.

4. Zmiany w informacjach dotyczących ochrony danych

ista zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tych informacjach w dowolnym czasie, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Informacje są aktualne według stanu na maj 2018 r.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania lub bezpieczeństwa twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych:

ista Polska Sp. z o.o., Inspektor ochrony danych Piotr Kawczyński, al. 29 Listopada 155C, 31-604 Kraków, Polska, e-mail: odo.ista(at)ista.pl