Nasze podejście

Łączymy wszystkich innowatorów wewnątrz i na zewnątrz firmy w jedną sieć i zawsze szukamy nowych pomysłów

Od samego początku testujemy, kwestionujemy i ulepszamy nasze pomysły wspólnie z naszymi klientami i partnerami. Wybieramy najlepsze innowacje, aby rozwijać je w ista i osiągać ich pełen potencjał.

Doświadczenie wygrywa.

Sposób, w jaki pomysły stają się wykonalnymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, demonstrujemy od dziesięcioleci w naszej głównej działalności. Stale ulepszamy nasze produkty i usługi, integrujemy nowe technologie, wdrażamy je na całym świecie i systematycznie digitalizujemy. Dziś mamy jedną z najbardziej wydajnych, najbezpieczniejszych i najwygodniejszych na świecie infrastruktur dostępnych w branży budowlanej. Ta historia sukcesu będzie miała ciąg dalszy.

Nasza technologia

Fundamentem, na którym budujemy, jest nasza zaawansowana infrastruktura technologiczna. Poszukujemy pomysłów, które dodatkowo wzmocnią naszą główną działalność. Przyszłość naszego sukcesu widzimy w Internecie rzeczy (Internet of Things - IoT). Już wkrótce miliardy urządzeń będą bezpośrednio ze sobą rozmawiać. Komunikacja ta będzie w dużej mierze odbywać się w budynkach i wokół nich. Dzięki naszej infrastrukturze cyfrowej jesteśmy w stanie wspierać właścicieli nieruchomości i mieszkańców naszymi inteligentnymi rozwiązaniami. Już dziś mamy 400 000 bramek używanych przez naszych klientów, które łączą ze sobą ponad 25 milionów podłączonych urządzeń.

Zoptymalizujmy procesy i usługi.

Wierzymy, że podejście oparte na otwartej platformie cyfrowej ułatwi życie naszym klientom i mieszkańcom. W niedalekiej przyszłości będziemy mogli połączyć wiele różnych zastosowań i rozwiązań IoT opartych na naszej infrastrukturze. W ten sposób procesy i usługi związane z budynkami zostaną zoptymalizowane z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

Smart Map EN

Partnerzy i projekty

Jednocześnie uruchamiamy nowe innowacyjne modele biznesowe. Korzystamy z najnowszych metod i narzędzi, organizujemy kreatywne warsztaty i współpracujemy z silnymi partnerami oraz innowacyjnymi start-upami. A to wszystko na całym świecie. W naszym procesie innowacji skupiamy się na pracy zespołowej, kreatywności i szybkim podejmowaniu decyzji. Wiemy również, że błędy mogą i powinny się zdarzać. W końcu zrozumienie błędów i uczenie się na ich podstawie jest ważne dla naszego sukcesu innowacyjnego. Naszym celem zawsze jest ułatwienie życia właścicielom i mieszkańcom nieruchomości. Ponieważ tylko wówczas, gdy nasi klienci są zadowoleni, wiemy, że nasze pomysły odnoszą sukces.

"Stale szukamy pomysłów. Od samego początku testujemy, kwestionujemy i ulepszamy wszystkie pomysły wspólnie z naszymi klientami i partnerami. Kochamy współtworzenie!"

Dario Cohen, Dyrektor ds. Innowacji Biznesowych i Partnerstwa ✉

Nasza platforma z facilioo

We współpracy z berlińskim start-upem facilioo, uruchomiliśmy otwartą platformę cyfrową, która mapuje i upraszcza wszystkie procesy profesjonalnego zarządzania nieruchomościami.

Dowiedz się więcej tutaj

NB-IoT z Deutsche Telekom

 

Wspólnie z Deutsche Telekom przeprowadziliśmy największą na świecie próbę terenową dotyczącą Narrowband-IoT w budynkach. Nowa technologia sieciowa uzyskała dobre wyniki dzięki bardzo wysokiej dostępności i przekroczyła wydajność GSM, UMTS i LTE.

Oficjalny biuletyn znajdziesz tutaj.