Nasze podejście

Łączymy wszystkich innowatorów wewnątrz i na zewnątrz firmy w jedną sieć i zawsze szukamy nowych pomysłów

Od samego początku testujemy, kwestionujemy i ulepszamy nasze pomysły wspólnie z naszymi klientami i partnerami. Wybieramy najlepsze innowacje, aby rozwijać je w ista i osiągać ich pełen potencjał.

Doświadczenie wygrywa.

Sposób, w jaki pomysły stają się wykonalnymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, demonstrujemy od dziesięcioleci w naszej głównej działalności. Stale ulepszamy nasze produkty i usługi, integrujemy nowe technologie, wdrażamy je na całym świecie i systematycznie digitalizujemy. Dziś mamy jedną z najbardziej wydajnych, najbezpieczniejszych i najwygodniejszych na świecie infrastruktur dostępnych w branży budowlanej. Ta historia sukcesu będzie miała ciąg dalszy.

Nasza technologia

Fundamentem, na którym budujemy, jest nasza zaawansowana infrastruktura technologiczna. Poszukujemy pomysłów, które dodatkowo wzmocnią naszą główną działalność. Przyszłość naszego sukcesu widzimy w Internecie rzeczy (Internet of Things - IoT). Już wkrótce miliardy urządzeń będą bezpośrednio ze sobą rozmawiać. Komunikacja ta będzie w dużej mierze odbywać się w budynkach i wokół nich. Dzięki naszej infrastrukturze cyfrowej jesteśmy w stanie wspierać właścicieli nieruchomości i mieszkańców naszymi inteligentnymi rozwiązaniami. Już dziś mamy 400 000 bramek używanych przez naszych klientów, które łączą ze sobą ponad 25 milionów podłączonych urządzeń.

Zoptymalizujmy procesy i usługi.

Wierzymy, że podejście oparte na otwartej platformie cyfrowej ułatwi życie naszym klientom i mieszkańcom. W niedalekiej przyszłości będziemy mogli połączyć wiele różnych zastosowań i rozwiązań IoT opartych na naszej infrastrukturze. W ten sposób procesy i usługi związane z budynkami zostaną zoptymalizowane z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

Smart Map EN