Wymiana ciepłomierzy

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ciepłomierze (zarówno kompaktowe, jak i składane) są przyrządami pomiarowymi podlegającymi obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrola ta polega na okresowym, co 5-letnim, sprawdzeniu dokładności i poprawności wskazań urządzenia i jest wykonywana na specjalnych stanowiskach, posiadających certyfikację Głównego Urzędu Miar. Użytkowane mogą być tylko ciepłomierze posiadające ważne cechy legalizacyjne. Legalizacja przyrządów pomiarowych jest płatna.

Dzięki wieloletniej współpracy z wieloma firmami legalizacyjnymi jesteśmy w stanie zapewnić wykonanie usługi w krótkim czasie i po konkurencyjnej cenie. Nie ograniczamy się przy tym tylko do urządzeń naszej firmy.

Wymiana wodomierzy

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wodomierze są przyrządami pomiarowymi podlegającymi obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej. Kontrola ta polega na okresowym, co 5-letnim, sprawdzeniu dokładności i poprawności wskazań urządzenia i jest wykonywana na specjalnych stanowiskach, posiadających certyfikację Głównego Urzędu Miar. Użytkowane mogą być tylko wodomierze posiadające ważne cechy legalizacyjne. Legalizacja przyrządów pomiarowych jest płatna.

Wymiana wodomierzy na nowe – to się opłaca

W ostatnim czasie ceny wodomierzy (przede wszystkim mieszkaniowych) spadły jednak na tyle, że ich legalizacja stała się nieopłacalna. Jednocześnie, używane do produkcji materiały i zastosowana technologia powodują, że faktyczna żywotność typowych wodomierzy mieszkaniowych wynosi ok. 5 lat. Dlatego wymiana urządzenia jest uzasadniona ekonomicznie. 

Dzięki bogatej ofercie wodomierzy jesteśmy w stanie spełnić wymagania szerokiej grupy odbiorców. Funkcjonalność każdego z naszych wodomierzy zwiększa także możliwość ich zdalnego odczytu.

Usługi serwisowe

Potrzebę wykonania jakiejkolwiek usługi serwisowej należy zgłaszać do Administratora lub Zarządcy budynku. Firma ista Polska może wykonać usługę serwisową wyłącznie na ich zlecenie. Tam też uzyskacie Państwo informację czy dana usługa serwisowa jest odpłatna.

Każdorazowo prosimy zostawić u Administratora swoje dane personalne wraz z kontaktowym numerem telefonu, a nasz serwisant skontaktuje się z Państwem.

Przykładowe usługi

    • zmiana grzejnika,
    • uszkodzony podzielnik kosztów ogrzewania,
    • zmiana najemcy mieszkania lub lokalu,
    • urządzenie nie zostało odczytane,
    • montaż uzupełniający za uszkodzone urządzenie.