Wodomierze, wodomierze radiowe

Za pomocą wodomierzy rejestruje się indywidualne zużycie zimnej lub ciepłej wody. Zmierzona ilość wykazywana jest w m3.