System radiowy

Wymogi funkcjonalności oraz bezpieczeństwa mieszkańców charakteryzujące tzw. "inteligentny dom", nakładają na dzisiejszych inwestorów, projektantów, a także przyszłych administratorów obowiązek wdrażania takich systemów monitorowania pracy urządzeń pomiarowych w budynku, które pozwoliłyby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczność przebywania na jego terenie osób z zewnątrz oraz całkowicie eliminowały konieczność wchodzenia do mieszkań.

Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom ista Polska oferuje system symphonic® 3 przesyłu danych z podzielników koszów ogrzewania, liczników wody i ciepła drogą radiową na zewnątrz mieszkań.