Portal ista24.pl

Portal jest niezbędnym narzędziem w procesie zarządzania nieruchomościami, a także archiwizowania dokumentacji rozliczeniowej.

Informacje można uzyskać z dowolnego miejsca, wykorzystując komputer podłączony do sieci internetowej oraz wyposażony w jedną z popularnych przeglądarek internetowych.

 Co zyskujesz dzięki portalowi ista24.pl:

  • dostęp do informacji o bieżącym zużyciu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, co pozwala na świadome i racjonalne korzystanie z dostarczanej energii,
  • łatwy i szybki dostęp do danych odczytowych z wielu okresów rozliczeniowych z możliwością eksportu do pliku w wybranym formacie,
  • skrócenie czasu reakcji na zdarzenie, nie czekamy do dnia odczytu, zwiększając precyzję odczytów i rozliczeń mediów,
  • sprawdzanie poprawności danych odczytowych przesłanych przez dostawców wody,
  • bieżące monitorowanie wysokich i niskich zużyć ciepła i wody,
  • skumulowanie w jednym miejscu danych do przeprowadzenia dowolnej analizy,
  • skrócenie czasu potrzebnego na przeszukiwanie dokumentów w archiwum papierowym w przypadku wyjaśnień rozliczeń. 

 

12 powodów, dla których warto korzystać z ista24.pl, portalu nowoczesnego Zarządcy

Dostęp do portalu dla właściciela mieszkania

Monitorowanie zużycia jest szczególne ważne dla właścicieli wynajmujących lokale oraz wszystkich pragnących obniżyć koszty mediów.

Porównywanie zużyć

Zarządza i właściciel lokalu mają możliwość porównywania zużycia mediów w różnych okresach rozliczeniowych, co w efekcie pozwala wpływać na koszty.

Szybkie i łatwe zestawienie zużycia wody

Na koniec dowolnego miesiąca suma odczytów wodomierzy mieszkaniowych porównywana automatycznie ze wskazaniem wodomierza głównego pozwala na dokonanie bilansu i weryfikację danych.

Wszystkie media w jednym miejscu

Możliwość podłączenia wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników, czujników dymu, czujników wilgotności, gazomierzy i liczników prądu, a także innych urządzeń wyposażonych w wyjście impulsowe.

Archiwum dokumentów w zasięgu kursora

Szybki i wygodny dostęp do dokumentów rozliczeniowych.

Odczyty dokonywane w dowolnym momencie

Umożliwiają dodatkowe rozliczenia, np. przy zmianie stawki za media czy przy zmianie użytkownika lokalu.

Wizualizacja zużycia

Przejrzysty wykres pokazuje zużycie ciepła w poszczególnych mieszkaniach w stosunku do średniego zużycia w nieruchomościach już od pierwszych tygodni okresu grzewczego.

Wykrywanie błędów

Raporty z ujawnienia wstecznych przepływów, niskich i zerowych zużyć umożliwiają zarządcy odpowiednio wczesną reakcję.

Rozliczenia na bieżąco

Mając dane dla każdego miesiąca, zarządca ma możliwość dokonywania rozliczeń w dowolnym momencie i dla dowolnego okresu rozliczeniowego.

Dostęp do informacji

Znakomicie świadczy o profesjonalizmie i dobrej organizacji pracy zarządcy – stały, bez względu na miejsce i czas, dostęp do informacji o stanie nieruchomości. 

Funkcja automatycznego bilansu zużycia

Porównywania sumy zużyć opomiarowanych urządzeń ze wskazaniem licznika głównego. 

Porównywania zużycia do średniej budynku

Możliwość porównywania indywidualnego zużycia  i sprawdzania jak wygląda ono na tle całej nieruchomości.

Jesteś zainteresowany portalem? Chciałbyś dowiedzieć się jak działa bądź zobaczyć wersję demonstracyjną?