M-Bus System

Nowoczesne zarządzanie energią zależy od sprawnego pomiaru jej zużycia. Do tego celu służy system symphonic® M-Bus umożliwiający ciągłe monitorowanie zużycia energii cieplnej i wody w budynkach wielorodzinnych.

W skład systemu symphonic® M-Bus wchodzą następujące urządzenia:

  • ciepłomierz sensonic® II mbus
  • ciepłomierz ultego® 3 eco z modułem mbus
  • wodomierze domaqua® m lub istameter® m z modułem mbus
  • moduł impulsowy pulsonic® II mbus
  • koncentrator danych LC 250
  • przełącznik kanałów Bus-Switcher
  • connect-Box

Nowoczesna technologia wykonania systemu umożliwia odczytywanie urządzeń w jednym miejscu w sposób ciągły. Rozwiązanie zaproponowane przez ista zapewnia lokatorom spokój w trakcie prowadzenia odczytów i jest gwarantem zachowania ich prywatności.