W skład systemu odczytowego M-Bus wchodzą następujące urządzenia:

  • ciepłomierz sensonic 3 z modułem mbus
  • ciepłomierz ultego® 3 eco z modułem mbus
  • wodomierze domaqua® m lub modylis z modułem mbus
  • liczniki impulsów P4 z modułem mbus
  • koncentrator danych

Nowoczesna technologia wykonania systemu umożliwia odczytywanie urządzeń w jednym miejscu w sposób ciągły. Rozwiązanie zaproponowane przez ista zapewnia lokatorom spokój w trakcie prowadzenia odczytów i jest gwarantem zachowania ich prywatności.

System odczytowy M-bus jest stosowany wbudynkach komercyjnych. Odczyt urządzeń jest dokonywany w  jednym czasie i może być udostępniany zarządcy budynku w formie graficznej (np. wykresy, statystyki).